Zjawiska elektryczne w oku

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-09-2019

0

Oprócz zmian, jakim ulega czerwień wzrokowa i oprócz wyżej opisanych ruchów komórek barwikowych dają się w oku wykazać przedmiotowo prądy elektryczne, Już w roku 1849 Du Bois Reymond wykryl prąd spoczynkowy w siatkówce przy pomocy czułego galwanometru. Prąd ten daje się wykazać u żaby w wyjętem oku, a nawet w siatkówce jeszcze przez kilka godzin po jej wyosobnieniu. Według Holmgrena na wyciętem oku żaby powierzchnia rogówki jest elektrododatnią, a przekrój nerwu wzrokowego jest elektroujemnym. Oprócz tego prądu spoczynkowego wykazano też zmiany czynnościowe, mianowicie przy naświetleniu siatkówki wahanie dodatnie dochodzące po kilku sekundach do szczytu, poczem przy dalszem działaniu światła opadające stopniowo do tej siły, jaką miał poprzednio prąd spoczynkowy. Przy zaciemnieniu siatkówki daje się zazwyczaj również wykazać małe wahanie dodatnie, które jednak trwa bardzo krótko, Nie u wszystkich jednak zwierząt zjawiska elektryczne przebiegają w ten sposób, jak u żaby. U ssawców Holmgren wykazał przy naświetlaniu wahanie ujemne, a przy zaciemnianiu oka dodatnie. Wobec trudności technicznych, jakie przedstawiają tego rodzaju badania. należy otrzymywane wyniki przyjmować z wielką ostrożnością. Dowodu, że prądy powstają jedynie w warstwie wrażliwej siatkówki, dostarczył A. Beeki wykazując istnienie tych prądów w oczach głowonogów, mianowicie u Eledone moschata, której siatkówka składa się tylko z jednej warstwy pręcików i czopków. W ostatnich czasach F rój lich, dając za pomocą czułego galwanometru prądy elektryczne w oku głowonoga, wykazał bardzo znaczne różnice natężenia prądu, zależne od barwy światła, względnie uzyskiwał jednakie wychylenia galwanometru dopiero przy bardzo różnem natężeniu Światła poszczególnych barw. I tak pierwsze, najsłabsze poruszenie igły galwanometru występowało przy bardzo slabem natężeniu Światła błękitnego natomiast taki sam ślad prądu pojawiał się dopiero przy 20 razy silniejszem natężeniu czerwonych promieni widma. Aby uzyskać prąd o sile millivolt, musiano użyć czerwonego Światła widmowego o natężeniu 204 razy silniejszem, niż natężenie światła błękitnego . Aby otrzymać prąd 0,4 millivolt, trzeba było użyć 12.30 jednostek natężenia promieni światła czerwonego, podczas gdy starczyło do tego tylko 11.2 jednostek natężenia promieni niebieskich. [hasła pokrewne: radan med gliwice, sprawdzenie skierowania do sanatorium, vibovit tran norweski ]

Comments (0)

Article marked with the noticed of: zabiegi kosmetyczne[…]

6 lat temu miałem nowotwór jądra

[..] Cytowany fragment: implanty Warszawa[…]

jestem chora na niedoczynnosc tarczycy i przysadki mozgowej

Powiązane tematy z artykułem: radan med gliwice sprawdzenie skierowania do sanatorium vibovit tran norweski