Wrażliwość środka siatkówki

Filed Under (Uncategorized) by admin on 12-09-2019

0

Jest rzeczą widoczną, że stąd właśnie pochodzi wielka różnica we wrażliwości środka siatkówki, mianowicie środkowego dołka plamki żółtej w porównaniu z częściami obwodowemi siatkówki. W obrębie dołka środkowego, którego średnica wynosi 1—11 nm., widzenie kształtu i barw przedmiotu jest najwyraźniejsze, a bystrość wzroku największa. Linia centralna leży u tylnego bieguna dna oka. Linia, wychodząca z jej przeprowadzona przez punkt węzłowy, nazywa się linią spojrzeniową, albo widzenia, gdyż osią tą zwracamy oko ku przedmiotowi, na który w danej chwili kierujemy nasze spojrzenie. Nie jest ona identyczną z optyczną osią oka, lecz tworzy z nią kąt zwany kątem z, wynoszący 5—70. Używając sposobów mierzenia bystrości wzroku oznaczamy bystrość wzroku środkową, czyli naośną. Już w najbliższem otoczeniu plamki żółtej bystrość wzroku jest mniejsza i wynosi 3/4, nieco dalej ku obwodowi jeszcze dalej już tylko 1/2 bystrości naośnej. W celu wykazania, jak daleko ku obwodowi sięga wrażliwość siatkówki. czyli jakie są granice pola widzenia, posługujemy się przyrządem, który składa się w zasadzie z ćwiartki łuku (T) o promieniu 33 em., opatrzonego podziałką stopniową. Łuk ten może być swobodnie obracany dookola osi, wzdłuż której spogląda oko badane. Obrócony raz w koło luk perymetru opisuje powierzchnię półkuli, w której geometrycznym środku jest właśnie unțieszezone nieruchomo oko badane, przy równoczesnem zamknięciu, względnie zawiązaniu oka drugiego. Zazwyczaj wystarcza ustalenie głowy przez oparcie brody na odpowiedniej podstawce (E). Gdy chodzi o wielką ścisłość, musimy dla ustalenia głowy szukać oparcia na szkielecie czaszki i w tym celu, podobnie jak przy innych dokładnych pomiarach oftalmometrycznych, badany musi wziąć w usta ;gryz metalowy i uchwycić go silnie zębami. Dla ustalenia spojrzenia w ośrodku obrotowym czarnego łuku znajduje się m y krążek biały, w który oko ma się wpatrywać przez cały czas badania. Po łuku przesuwa się znaczek kwadratowy barwy białej. Bok kwadratu mierzy zwykle 10 mm., ale w pewnych razach używa się znaczka większego lub mniejszego. Za pomocą prostego mechanizmu posuwamy znaczek od obwodu ku środkowi. a badany wpatrując się w biały krążek środkowy, ma, o ile możności, dokładnie podać chwilę, skoro tylko na obwodzie luku chociażby spostrzeże białą plamkę. W ten sposób ustawiając luk perymetru kolejno oraz to innym południku, możemy, przy dostatecznej uwadze ze strony badanej osoby, dokładnie oznaczyć zewnętrzne granice pola widzenia. Udoskonalone modele perymetru posiadają urządzenie pozwalające automatycznie znaczyć na kartoniku włożonym w odpowiednie ramki (Q), każdorazowe położenie na łuku przesuwalnego znaczka. przez eo uzyskujemy pomniejszony dyagram granic pola widzenia. [patrz też: radan med gliwice, sprawdzenie skierowania do sanatorium, vibovit tran norweski ]

Comments (0)

Ja używam w kapsułkach kwas hialuronowy

[..] Cytowany fragment: dentysta w krakowie[…]

Mam 59 lat i od 2 lat biorę tabletki 

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: fitness[…]

Jak prawidłowo ułożyć chorego na boku?

Powiązane tematy z artykułem: radan med gliwice sprawdzenie skierowania do sanatorium vibovit tran norweski