Wraženia wzrokowe

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-09-2019

0

Dotąd zajmowaliśmy się optyczną częścią narządu wzrokowego t. j. własnościami tych części oka, które jedynie pośredniczą w wytworzeniu na siatkówce mniej lub więcej wyraźnych obrazów oglądanych przedmiotów. Z kolei wypada się nam zająć wrażliwą (percepcyjną) częścią narządu wzrokowego, która służy do odbierania wrażeń wzrokowych i do przenoszenia ich po drogach nerwowych do narządu uświadomienia t. j. do kory mózgowej. W oku samem wrażliwą błonę przedstawia siatkówka, która jest niejako zakończeniem nerwu wzrokowego i która odebrane wrażenia po tym nerwie odsyła do mózgu. Wiadomo, że właściwym bodźcem dla narządu wzrokowego są pewnej długości fale, względnie określonej częstości drgania eteru, które stanowią istotę światła, Prócz tego mogą wrażenia świetlne powstawać pod wpływem działania innych czynników, o czem będzie mowa osobno. W części optycznej fizyologii oka wykazaliśmy, że w prawidłowych warunkach wyraźne obrazy przedmiotów padają na samą siatkówkę. Już z tego można wnosić, że siatkówka jest częścią oka przeznaczoną do odbierania wrażeń świetlnych, Ponieważ jednak siatkówka złożoną jest z całego szeregu warstw, zachodzi zatem pytanie, która z tych warstw jest na światło wrażliwa. Otóż liczne fakty przemawiają za tem, że wrażliwymi składnikami siatkówki są capki i że one to stanowią właściwe zakończenia włokien nerwu wzrokowegp. Wystarczy przypomnieć tylko niektóre okoliczności. I tak wiadomo, że miejscem najwyraźniejszego widzenia jest sam środek siatkówki, mianowicie dołek środkowy plamkinowy za pomocą podobnego przyrządu i uzyskiwali dyagramy. Ruchy źrenicy wychodzą do skutku przeważnie na drodze odruchowej. Łuk odruchu źrenicznego na światło składa się z nerwu wzrokowego, po którym bodziec świetlny przechodzi do wzgórków czworaczych przednich (corpora quadrigemina anteriora) i od nich udziela się jądrom obu nerwów okoruchowych, wprawiając w stan czynny ośrodki zwieraczy obu źrenic. Stąd to naświetlenie jednego oka wywołuje zwężenie źrenicy nie tylko na tem oku, ale takie na drugiem.  Włókna przeznaczone dla zwieracza wchodzą do zwoju rzęskowego (ganglion ciliare) i wychodzą z tegoż przebiegając w nerwach rzęskowych krótkich, nn. eiliares bpeveg, których gałki zaopatrują już bezpośrednio włókna mięśniowe zwieracza źrenicy. Skurcz rozwieracza zależy od nerwu współczulnego (Steil 1894). Włókna współczulne, zaopatrujące bezpośrednio rozwieracz, pochodzą ze splotu jamistego i przebiegają w nerwach rzęskowych długich. Zostało nadto udowodnionem, że z tego samego wychodzą włókna do G. Gasseri. Przecięcie nerwu okoruchowego wywołuje porażenie zwieracza, a tem samem czynne rozszerzenie źrenicy pod wpływem tonicznego napięcia rozwieracza. Drażnienie nerwu okoruchowego powoduje miozę. Przecięcie nerwu współczulnego na szyi sprowadza porażenie rozwieracza, a tem samem czynne zwężenie źrenicy, wskutek tonicznego skurczu zwieracza, a zarazem przekrwienie spojówki. Drażnienie natomiast nerwu współczulnego sprowadza rozszerzenie źrenicy i równocześnie zblednięcie spojówki z powodu skurczu naczyń, To ostatnie doświadczenie udaje się równie dobrze po wycięciu zwoju rzęskowego. [patrz też: fosfeny, oxycort cena, choroba menetriera ]

Comments (0)

Article marked with the noticed of: alkoholizm[…]

Myślę, że warto się skonsultować z lekarzem czy nadal to polecają

[..] Cytowany fragment: operacja laparoskopowa[…]

Medycyna sryna…

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: krem[…]

Pani Wiktorio, a co to były za suplementy?

Powiązane tematy z artykułem: choroba menetriera fosfeny oxycort cena