Wada refrakcji

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2019

0

Stosunki zakresu i szerokości akomodacyi zmieniają się zupełnie, jeśli zachodzi jakakolwiek wada refrakcyi. Zakres akomodacyi zmniejsza sie przy myopii, gdzie punctum rentotun znajduje się w skończonej, zazwyczaj niewielkiej odległości przed okiem. Np. przy myopii równej 2.0 D, jeśli punctum znajduje się w odległości 5 cm, zakres akomodacyi wynosi 45 cm. Przy hypermetropii, gdzie punctum remotum znajduje się poza okiem, a zatem w odległości ujemnej, zakres sięga w obu kierunkach do nieskończoności, wyłączona jest zeń tylko przestrzeń od punctum .Z wzoru tego można zauważyć podczas akomodaeyi żadnego przesunięcia soczewki, a wtedy przy poruszeniach oka wykonuje ona tylko drgające ruchy. To zachowanie się soczewki dowodzi, że w chwili napięcia akomodacyi zawieszenie jej staje się wiotkie i pozwala jej do pewnego stopnia przemieszczać się w całości, mianowicie opadać ku dołowi pod wpływem siły ciężkości. Hess wymierzył nawet amplitudę tych wychyleń i podaje, że podczas możliwie silnego, dobrowolnego napięcia akomodacyi_wynosi ona skurczu zaś akomodacyi, wywołanym przez zapuszczenie ezeryny, dochodzi do 1 mm. Równie przekonywująco za zmniejszeniem wieńca rzęskowego podczas skurczu akomodacyi, a te samem za zwiotczeniem więzadelka i uwypuklniem się zwolnionej od napięcia soczewki, przemawia bezpośrednia obserwacya wyrostków rzęskowych, odsłoniętych przez dobre wycięcie kawałka tęczówki. W obrębie takiego eoloboma iridis możemy wprost widzieć w chwili akomodacyi przesuwanie się ku przodowi wyrostków rzęskowych i zbliżanie się ich do obwodu soczewki. Wspomnieć jeszcze należy o doświadczeniach Hensena (1873), który wbijał szpilkę w okolicę równika gałki i wywoływał następnie skurcz mięśnia rzęskowego przez drażnienie prądem elektrycznym. Szpilka pochyla się wtedy główką ku tyłowi, co świadczy o tern, że naczynko ulega w chwili akomodacyi pewnemu pociąganiu ku przodowi przez skurcz włókien mięśnia rzęskowego i to najprawdopodobniej włókien promienistych. Szerokość i zakres akomodacyi, Przyrost refrakcyi, spowodowany napięciem akomodacyi, daje się mierzyć i wyrażać w dyoptryach. Istotnie wypuklenie soczewki ocznej możemy zastąpić odpowiedniem szkłem wypukłem. I tak, ażeby oko miarowe, przy zupełnym spoczynku akomodacyi, mogło wyraźnie widzieć drobny druk w odległości n. p. 25 cm. , musimy je uzbroić w soczewkę wypukłą 4,0 D, bo soczewka ta promienie od tego druku odbite zamienia na równoległe, a więc na takie, jakich oko miarowe wymaga do wyraźnego widzenia. Jeśli oko to bez żadnej pomocy czyta druk w tej samej odległości, to widocznie własnemi siłami powiększylo swą refrakcyę o 4 D, czyli, jak się wyrażamy, akomoduje ze silą 4 D. O ile zatem zachodzi refrakcya miarowa, możemy każdemu zwężeniu źrenicy, które towarzyszy aktowi akomodacyi, będzie mowa osobno. Co do tego, w jaki sposób przychodzi do skutku wyżej wspomniana zmiana kształtu soczewki podczas akomodacyi, istniały dotąd jeszcze istnieją znaczne różnice zapatrywań. Helmholtz na podstawie swych ścisłych badań postawił teoryę mechanizmu akomodacyi, która ma dotąd najwięcej zwolenników, a nawet w badaniach z czasów najnowszych znalazła świeże dowody, przemawiające za jej prawdziwością. Wedle Helmholtza soczewka zawieszona na włókienkach więzadełka Zinna znajduje się w stanie pewnego przypłaszczenia z powodu stałego napięcia tych włókienek. Dopiero wskutek skurczu mięśnia rzęskowego, a zwłaszcza jego włókien okrężnych, zmniejsza się obwód wieńca rzęskowe którego włókienka więzadełka są uczepione i wskutek tego napięcie więzadełka ulega zwolnieniu, a soczewka mocą własnej sprężystości przybiera postać nieco bardziej do kuli zbliżoną, wypuklając w znacznym stopniu swą przednią, a w małym stopniu swą tylną powierzchnię. To zwiększenie krzywizny podnosi silę łamiącą samej soczewki, a w następstwie wzmaga refrakcyę całego oka, co stanowi istotę akomodagyi. [Zobacz tez: gastrotuss baby opinie, ból dziąsła po wyrwaniu zęba, tianeptyna ]

Comments (0)

Byłam już u dwóch dermatologów

[..] Cytowany fragment: stomatolog bielsko biała cennik[…]

nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu boldenone undecylenate[…]

Poszłam do dermatolożki i powiedziała, że to nic groźnego

Powiązane tematy z artykułem: ból dziąsła po wyrwaniu zęba gastrotuss baby opinie tianeptyna