Unerwienie zewnętrznych mięśni oka

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-11-2018

0

Badania przeprowadzone za pomocą wyżej opisanego doświadczenia, a także za pomocą innych metod wykazują jednak, że prawo Listinga nie dotyczy przejścia oka z jednego położenia drugo- lub trzeciorzędnego w inne drugo- lub trzeciorzędne i że obowiązuje tylko przy równoległem ustawieniu osi widzenia. Przy każdym ruchu zbieżnym gałki oczne doznają pewnego skręcenia dookoła swych osi stuwałkowych. Zewnętrzne mięśnie oczne zaopatrzone są przez nerwy mózgowe III, IV i VI pary. Nerw okoruchowy zaopatruje mięsień prosty górny, dolny i wewnętrzny i mięsień skośny dolny. Prócz tego zaopatruje on też, jak wiadomo, mięsień unoszący powiekę górną (levator palp superioris), a także oddaje gałązki dla zwieracza źrenicy i dla mięśnia rzęskowego, Do mięśnia skośnego górnego dochodzi nerw bloczkowy (n. trochlearis), a mięsień prosty zewnętrzny zależy od nerwu odwodzącego (n. abducens). Tuż pod niemi znajduje się jądro nerwu bloczkowego. Jądro szóstej pary leży w środku zatoki romboidalnej (sinus rhomboidalas) nieco powyżej striae acusticae. Liczne poprzeczne włókna kojarzenne łączą odpowiednie pary jąder. Toteż, jak wykazały doświadczenia robione na małpach, cięcie wzdłuż linii środkowej rozdzielające te jądra znosi zupełnie skojarzenie ruchów ocznych (Bernheimer).  Dawniej uważano ciała czworacze przednie za ośrodek odruchowy dla skojarzonych zwrotów gałek ocznych (Adamiuk). Obecnie Bernheimer wykazał, że można je zniszczyć bez żadnej szkody dla tychże ruchów. Co do wyższych ośrodków korowych dla. ruchów gałek ocznych, to poglądy nie dotąd ściśle ustalone. Wiadomo tylko, że drażnienie gyrus angularłs po jednej stronie wywołuje zwrot obu  gałek ocznych w stronę przeciwną, zdjęcie zaś kory z tego zakrętu, powoduje niedowład ruchu obu gałek w stronę przeciwną, który to niedowład znika jednak po krótkim stosunkowo czasie. Dzięki ścisłemu skojarzeniu ruchów ocznych uzyskujemy zdolność widzenia obuocznego i to obuocznego widzenia pojedyńczego, które istnieje nawet wtedy, gdy przedmiot, w który się obuocznie wpatrujemy, jest ruchomy. Wyobraźmy sobie jeźdzca, którego koń unosi i podrzuca we wszystkich kierunkach. Jeździec ten może mimo tego gonić spojrzeniem jaskółkę w locie i ani na chwilę nie widzi jej podwójnie mimo, że zatacza ona kręgi i robi szybkie, niespodziewane zwroty. Słusznie porównać można zachowanie się oczu w tym wypadku z zachowaniem się busoli na okręcie względem bieguna magnetycznego i trzeba podziwiać  dokładność, z jaką działa mechanizm nerwowy rządzący skojarzeniem ruchów gulek ocznych [podobne: fosfeny, dentysta mikroskop kraków, podstawowe badanie krwi cena ]

 

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dentysta mikroskop kraków fosfeny podstawowe badanie krwi cena