Strategia testowa i nie-lecznicza dla onchokomeraz w obszarach endemicznych Loa loa cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-07-2019

0

Kobiety, które zgłosiły, że są w ciąży, nie otrzymywały leczenia wermektyną ani albendazolem, ale otrzymywały tabletki żelaza i kwasu foliowego. Iwermektynę i albendazol otrzymały odpowiednio Merck i GlaxoSmithKline, za pośrednictwem programu krajowego, aby wyeliminować onchocertera i filariozy limfatyczne w Kamerunie. KLA-Tencor przekazał darowizny rzeczowe związane z montażem urządzeń LoaScope. Każdy uczestnik otrzymał kartę (ryc. S4 w Dodatku uzupełniającym), która wymieniła liczbę mikrofilerów L. loa, otrzymane leczenie oraz numer telefonu kontaktowego w przypadku pytań i zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Badanie to zostało zatwierdzone przez Krajową Komisję Etyczną w Kamerunie, a protokół, dostępny na stronie, został zatwierdzony przez Wydział Badań Operacyjnych w Ministerstwie Zdrowia. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność zgłaszanych danych i analiz oraz wierność badania do protokołu.
Kwantyfikacja mikrofilarii L. loa i ekspozycja na O. volvulus
LoaScope i jego działanie zostały opisane poprzednio.5 Jako początkową wartość progową, poniżej której podawano iwermektynę, wybrano początkowo graniczną gęstość mikrofilarów L. loa wynoszącą 26 000 mf na mililitr krwi; próg ten został wybrany tak, aby osiągnąć poziom fałszywie dodatnich wyników poniżej na 1000 i fałszywie ujemną stawkę poniżej na 10 milionów dla progu klinicznego 30 000 mil na mililitr, 5 poniżej którego nie obserwowano żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych neurologicznych we wcześniejszych badaniach. 11 Dwa tygodnie po rozpoczęciu badania, po ocenienie 7065 uczestników, przypadek krwotoku spojówkowego, jak opisano wcześniej, 12 wystąpił u uczestnika, który miał gęstość mikrofilarową L. loa 24 599 mf na mililitr, co oceniono za pomocą testów LoaScope. . Ze względów bezpieczeństwa próg ryzyka został obniżony do 20 000 mf na mililitr w pozostałej części badania.
Gęstego rozmazu krwi o skalibrowanej objętości 50 .l otrzymano jako kopię zapasową próbek krwi, które nie mogły być analizowane za pomocą LoaScope; rozmaz krwi wykorzystano do identyfikacji i kwantyfikacji mikrofilarii Mansonella perstans i potwierdzenia dokładności LoaScope. Rozmaz krwi został zbadany przez dwóch mikroskopistów, którzy nie byli świadomi wyników LoaScope. Wysuszone plamy krwi zbierano na bibule filtracyjnej i archiwizowano w temperaturze przechowywania wynoszącej -80 ° C. Aby ocenić ekspozycję na O. volvulus, zastosowano szybki test SD Bioline Onchocerciasis IgG4 (standardowa diagnostyka) w celu określenia obecności przeciwciał anty-Ov16 IgG4 w 10 .l eluatów pochodzących z każdego plamki krwi.13,14 Wyniki zostały zbadane i zarejestrowany 24 godziny po tym, jak eluaty zostały wrzucone do studzienki testowej.
Monitorowanie reakcji niepożądanych po podaniu
Zdarzenia niepożądane były monitorowane przez dwa zespoły monitorujące, z których każdy obejmował lekarza i kierowcę, z pomocą wybranych członków społeczności i lokalnych pielęgniarek. Zespoły inwigilacyjne odwiedziły każdą wioskę w dniach 1, 2, 3 i 6 po leczeniu, przebadali wszystkich uczestników, którzy zgłosili zdarzenia niepożądane, i poddali leczeniu objawy, gdy były wskazane klinicznie. Ponadto zespoły zwiedzały całą społeczność samochodem, aby zidentyfikować dodatkowych uczestników z objawami po leczeniu
[patrz też: ketores, choroba menetriera, salve struga ]

Comments (0)

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu terapia alkoholowa[…]

marchewka kalorie nie ma za dużo,

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Warszawa USG ciąży[…]

Dlatego chyba wolę nawet się nie diagnozować

[..] Cytowany fragment: rezonans[…]

Mam zapalenie płuc od 5-ciu lat, lekarze są bezsilni.

Powiązane tematy z artykułem: choroba menetriera ketores salve struga