Promienie pozafiołkowe

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-09-2019

0

Co do promieni pozafiołkowych, to pochłanianie ich w oku odbywa się na wielką skalę, a mianowicie soczewka pochłania je prawie w zupełności. Stąd też po wyjęciu z oka soczewki pozafiołkowa część widma staje się na znacznej przestrzeni widzialną, według Widmarka do promieni o długości 313 według zaś Mascar ta aż po 210 Dalsze promienie, jeszcze bardziej łamliwe, posiadają już niewątpliwie częstość drgań za wielką, ażeby mogły wywołać w siatkówce wrażenie świetlne. Z tej samej przyczyny niewidoczne są dla nas promienie Roentgena., Dla wywołania wrażenia światła potrzeba nie tylko, żeby ilość drgań eteru była odpowiednia t. j. zawarta w wyżej określonych granicach, lecz trzeba nadto: 1) dostatecznej siły bodźca, czyli dostatecznego natężenia światła; 2) odpowiedniego czasu trwania świetlnej podniety. Siła wrażenia świetlnego zależy od natężenia bodźca swietlnego, ale zależy też równocześnie od chwilowego stanu adaptacyi siatkówki, która: jak wiadomo, w bardzo szerokich granicach zmienia jej pobudliwość. Progiem pobudliwości nazywamy tę najsłabszą podnietę świetlną, która wywołuje wrażenie światła w oku zupełnie zaadaptowanem. Pobudliwość oka na szczycie adaptacyi jest bardzo znaczna, gdyż według pomiarów Auberta podnieta o natężeniu milion razy słabszem od natężenia światła dziennego już wywołuje w oku wrażenie świetlne. Jeśli chodzi o określenie stosunku między siłą podniety a siłą wrażenia, to należy poznać także najmniejszą różnicę w natężeniu dwóch podniet świetlnych, którą oko już odczuwa jako dwa różne co do siły wrażenia. Prawo Webera odnoszące się do wrażeń zmysłowych, że najmniejsze odczuwane przez nas przyrosty wrażeń powstaną przy niezmiennym stosunku dwóch podniet, nie sprawdza się, wedle nowszych badań w zakresie wrażeń wzrokowych, Weber przyjmował dla oka stosunek siły podniet 99 : 100, co ma oznaczać, że oko w każdym wypadku odczuje różnicę w sile wrażenia, jeśli podnietę 0 1/100 jej natężenia wzmocnimy lub osłabimy, Fechner przyjmuje za jednostkę wrażenia najmniejszą różnicę przez możliwie najsłabszą podnietę . Ze spostrzeżenia Webera wysnuwa on prawidło, że wrażenia wzrastają w prostym stosunku. Otóż prawo to, również mające się odnosić do wszelkich wrażeń zmysłowych, wedle ściślejszych i dokładniejszych badań ostatniej doby, przynajmniej co do wrażeń świetlnych. wcale się nie sprawdza, Najmniejsza bowiem odczuwalna różnica dwóch bodźców świetlnych zmienia się bardzo szerokich granicach, zależnie od bezwzględnej siły bodźca, a zarazem zależnie od wielu innych ubocznych czynników. Dalszym warunkiem powstawania wrażeń świetlnych jest dostatecznie długi czas trwania podniety. Nie ulega wątpliwości, że, jeśli podnieta działa zbyt krótko, wtedy wcale nie wywołuje świetlnego wrażenia. Oznaczyć jednak ten najkrótszy, konieczny czas trwania podniety bardzo trudno, bo jeżeli bodziec jest bardzo silny, n. p. błyskawica, to wywołuje silne wrażenie, mimo niezmiernie krótkiego trwania. Po zadziałaniu bodźca Świetlnego istnieje przypuszczalnie bardzo krótki okres utajonego podrażnienia, którego trwania jednak niepodobna oznaczyć. To tylko pewne, że siła wrażenia narasta stopniowo, dochodzi do szczytu po upływie 0,07—016 sekundy i na szczycie tym pozostaje przez cały czas trwania podniety, o ile jej działanie zbytnio się nie przedłuża. W tym ostatnim wypadku występuje znużenie, pod wpływem którego siła wrażenia 513 stopniowo się obniża. [hasła pokrewne: radan med gliwice, sprawdzenie skierowania do sanatorium, vibovit tran norweski ]

Comments (0)

od 3 dni boli mnie brzuch z prawej strony kłuje mnie cos

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: olejek arganowy[…]

to o czym pani pisze to nie objawy przedawkowania

Powiązane tematy z artykułem: radan med gliwice sprawdzenie skierowania do sanatorium vibovit tran norweski