Powidoki ujemne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-09-2019

0

Po przerwaniu działania podniety; wrażenie trwa jeszcze przez czas pewien. Powstaje przez to tak zw. powidok dodatni, Czas trwania powidoku dodatniego nie zależy od trwania podniety, ale zależy od jej natężenia, Jest tem dłuższy, im silniejszą była podnieta, tem trwaniem śladów wrażenia po ustaniu podniety tłumaczymy sobie cały szereg zjawisk. Jeśli płomień świecy zakrywamy i odsłaniamy 10 razy na sekundę, to możemy odróżnić jeszcze dokładnie przerwy w oświetleniu. Jeśli jednak urządzimy doświadczenie w ten sposób, żeby tych przerw było w sekundzie znacznie więcej (30—50), wtedy w miarę wzrostu ich częstości wrażenie migotania coraz bardziej się zaciera, aż wreszcie widzimy światło płomienia zupełnie ciągłe, a tylko mniej jasne niż poprzednio. Przerwy te mogą być tem wolniejsze, im słabsze jest światło, Nie są one też równe dla rozmaitych barw, W równych zresztą warunkach najkrótsze muszą być dla barwy żółtej. Jeśli wprawimy w ruch obrotowy krążek, na którym znajdują się wycinki czarne i białe, wtedy przy wolnym ruchu obrotowym dostrzegamy jeszcze migotanie poszczególnych wycinków, a w miarę jak wirowanie staje się coraz szybsze, krążek przybiera coraz jednostajniejszą barwę szarą to wrażenie barwy szarej, które leży eo do siły w pośrodku między wrażeniem białem a czarnem, pochodzi stąd, że na dane miejsce siatkówki światło odbite od wycinka białego przestaje działać, zanim wrażenie barwy białej, stopniowo narastające, dojdzie do swego szczytu. To zlewanie się szybko po sobie następujących wrażeń zużytkowane zostało do rozmaitych pomysłów mających na celu wywołanie optycznego złudzenia ruchu, Na tej zasadzie polegają, jak wiadomo, takie przyrządy, jak stroboskop, kalejdoskop, kinematograf itd. Jeżeli podnieta świetlna działa na siatkówkę przez czas dłuższy, to po jej ustaniu pozostaje najpierw przez krótką chwilę wrażenia, ale ten stan zamienia się następnie na ujemny. Jakiekolwiek zmiany zachodzą we wrażliwych składnikach siatkówki podczas stanu czynnego, wywołanego przez podnietę świetlną, to z góry należy przypuszczać, że jeżeli podnieta ta jest dość silną, a działanie jej nadmiernie się przedłuża, musi bądź to w samychże zakończeniach, bądź w nerwach, bądź wreszcie w ośrodkach mózgowych powstawać stan, który nazywamy znużeniem. Znużenie to będzie się zdradzało obniżeniem wrażliwości, a tem samem osłabieniem wrażenia świetlnego, przy niezmienionej znużeniem tłumaczymy sobie powstawanie powidoków ujemnych, Jeśli wpatrujemy się przez dłuższą chwilę, n. p. przez kilkadziesiąt sekund, mały kwadracik białego papieru, położonego na czarnym aksamicie, a następnie nie zmieniając kierunku spojrzenia, położymy na tem samem miejscu cały arkusz takiego samego białego papieru, wtedy zauważymy, że miejsce odpowiadające kwadracikowi, w któryśmy się wpatrywali, wydaje się nam znacznie ciemniejszem, niż otaczające części arkusza. Widocznie zatem ta część siatkówki, na którą przez dłuższą chwilę padał obrazek owego kwadracika, uległa przez to znużeniu i odczuwa słabiej białość papieru, niż części otaczające, niejako wypoczęte, a tern Samem wrażliwsze. Podobnie możemy wywołać powidok ujemny, wpatrując się przez chwilę w jasne okno, poczem szczelnie zamykamy oczy. Powidok dodatni, który trwa krótką chwilę, ustępuje wnet miejsca ujemnemu obrazowi okna, który przedstawia się jako prostokąt ciemny z jasnemi ramami. Częstokroć udaje się nam zauważyć kolejne następstwo obrazów na przemian dodatnich i ujemnych, które stają się coraz mniej wyraźne, znikną zupełnie. Są to tzw. powidoki naprzemienne (Plateau). Dla wyjaśnienia ich przypuszczają fizyologowie, pewne oscylacye, jakim po ustaniu podniety podlega stan czynny siatkówki, przyjdzie do zupełnej równowagi spoczynkowej. [hasła pokrewne: radan med gliwice, sprawdzenie skierowania do sanatorium, vibovit tran norweski ]

Comments (0)

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: badanie laryngologiczne[…]

Bezpiecznie sie po prostu badac

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu okulista[…]

Profilakyka wlasnie ! 

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Ceny siłowni zewnętrznych[…]

mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

Powiązane tematy z artykułem: radan med gliwice sprawdzenie skierowania do sanatorium vibovit tran norweski