Warunki powstawania wrażeń wzrokowych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 19-12-2018

0

Wrażenia, jakie odbieramy zmysłem wzroku, powstają wskutek działania światła na zakończenia nerwu wzrokowego t. j. na warstwę pręcików. Pomiędzy poszczególnymi wrażeniami wzrokowemi zachodzić mogą bądź to różnice tylko ilościowe, bądź też różnice jakościowe. W pierwszym przypadku chodzi o stopień jasności wrażenia świetlnego, doznajemy zatem wrażenia większego lub mniejszego natężenia światła, lub innemi słowy, widzimy światło jaśniejsze, lub mniej jasne. Read the rest of this entry »

Zjawiska elektryczne w oku

Filed Under (Uncategorized) by admin on 19-12-2018

0

Oprócz zmian, jakim ulega czerwień wzrokowa i oprócz wyżej opisanych ruchów komórek barwikowych dają się w oku wykazać przedmiotowo prądy elektryczne, Już w roku 1849 Du Bois Reymond wykryl prąd spoczynkowy w siatkówce przy pomocy czułego galwanometru. Prąd ten daje się wykazać u żaby w wyjętem oku, a nawet w siatkówce jeszcze przez kilka godzin po jej wyosobnieniu. Według Holmgrena na wyciętem oku żaby powierzchnia rogówki jest elektrododatnią, a przekrój nerwu wzrokowego jest elektroujemnym. Oprócz tego prądu spoczynkowego wykazano też zmiany czynnościowe, mianowicie przy naświetleniu siatkówki wahanie dodatnie dochodzące po kilku sekundach do szczytu, poczem przy dalszem działaniu światła opadające stopniowo do tej siły, jaką miał poprzednio prąd spoczynkowy. Przy zaciemnieniu siatkówki daje się zazwyczaj również wykazać małe wahanie dodatnie, które jednak trwa bardzo krótko, Nie u wszystkich jednak zwierząt zjawiska elektryczne przebiegają w ten sposób, jak u żaby. Read the rest of this entry »

Ruchy w siatkówce

Filed Under (Uncategorized) by admin on 19-12-2018

0

Czerwień wzrokową spotykamy u wszystkich zwierząt, które posiadają w siatkówce pręciki, niema jej tylko w siatkówce kur i gołębi. U ryby, która posiada tęczówki białe, zmiany czerwieni wzrokowej można oglądać bezpośrednio za pomocą wziernika ocznego. Po odkryciu Bolla i po badaniach Kihnego sądzono, że sprawa powstawania wrażeń wzrokowych została wyjaśnioną i przypisywano czerwieni wzrokowej główną, a przynajmniej bardzo ważną rolę w akcie widzenia. Dziś jednak wiemy, że znaczenia tego nie posiada ona wcale. I tak wiadomo, że w miejscu wyraźnego widzenia, czuła warstwa składa się z samych tylko czopków, które, jak wiadomo, nigdy nie zawierają czerwieni. Read the rest of this entry »

Zmiany przedmiotowe w siatkówce powstające pod wpływem światła

Filed Under (Uncategorized) by admin on 19-12-2018

0

Ścisłe pomiary wykazują, że w prawidłowych warunkach zachodzą w rozmiarach i kształcie pola widzenia dość znaczne różnice osobnicze. Zależą one nie tyle   rozciągłości warstwy wrażliwych składników raczej różnic osadzeniu gałki ocznej, w uksztaltowaniu brzegów nosa, kości jarzmowej, luku brwiowego i t. d. Z powodu tych przeszkód w otoczeniu oka jednooczne pole widzenia jest mniejsze, a zwłaszcza od strony nosa zwężone, porównaniu z rozmieszczeniem na dnie oka warstwy czopków i pręcikow, która rozciąga się aż po rąbek zęba. I tak przeciętnie granica zewnętrzna pola widzenia sięga ku 500, ku dołowi do 600, ku skroni do 900, a ku nosowi do 530. Read the rest of this entry »