Strategia testowa i nie-lecznicza dla onchokomeraz w obszarach endemicznych Loa loa cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Kobiety, które zgłosiły, że są w ciąży, nie otrzymywały leczenia wermektyną ani albendazolem, ale otrzymywały tabletki żelaza i kwasu foliowego. Iwermektynę i albendazol otrzymały odpowiednio Merck i GlaxoSmithKline, za pośrednictwem programu krajowego, aby wyeliminować onchocertera i filariozy limfatyczne w Kamerunie. KLA-Tencor przekazał darowizny rzeczowe związane z montażem urządzeń LoaScope. Każdy uczestnik otrzymał kartę (ryc. S4 w Dodatku uzupełniającym), która wymieniła liczbę mikrofilerów L. Read the rest of this entry »

Strategia testowa i nie-lecznicza dla onchokomeraz w obszarach endemicznych Loa loa

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Wdrożenie opartej na ivermectin strategii leczenia społeczności w celu wyeliminowania onchocerciasis lub filariozy limfatycznej zostało opóźnione w Afryce Środkowej z powodu wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych, w tym śmierci, u osób z wysokim poziomem krążących Loa loa microfilariae. LoaScope, przyjazne dla środowiska narzędzie diagnostyczne do ilościowego oznaczania mikroflory L. loa we krwi obwodowej, umożliwia szybką identyfikację osób w sytuacji zagrożenia dla poważnych zdarzeń niepożądanych. Metody
W podejściu do leczenia ivermectin w okręgu zdrowia Okola w Kamerunie zastosowano strategię testuj i nie stosuj , w której rozkład wermenektyny został zatrzymany w 1999 roku po wystąpieniu zdarzeń śmiertelnych związanych z zakażeniem L. loa. Read the rest of this entry »

Aspiryna versus Placebo w ciążach wysokiego ryzyka dla przedwczesnego stanu przedrzucawkowego ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Wytwarzanie i skład produktów były takie same podczas całego badania, a kobiety, które były włączane do tego okresu, włączono do populacji testowej. Proces uruchomiono ponownie w lipcu 2015 r., A rekrutację zakończono w kwietniu 2016 r. Ryc. 1. Ryc. Read the rest of this entry »

Aspiryna versus Placebo w ciążach wysokiego ryzyka dla przedwczesnego stanu przedrzucawkowego czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-05-2018

0

Uczestnicy byli zachęcani do rejestrowania jakichkolwiek skutków ubocznych lub zdarzeń niepożądanych w dzienniku, który był sprawdzany podczas każdej wizyty próbnej, i byli oni specjalnie pytani o takie zdarzenia podczas każdej rozmowy telefonicznej. Oceniliśmy przestrzeganie zasad przez zliczanie tabletek zwróconych przez uczestników podczas każdej wizyty oraz przez zgłaszanie przez uczestników liczby tabletek podczas każdej rozmowy telefonicznej. Całkowita liczba pobranych tabletek została obliczona poprzez odjęcie liczby tabletek zwróconych z określonej liczby tabletek. Przyczepność została uznana za dobrą, jeśli zgłoszone spożycie tabletek stanowiło 85% lub więcej całkowitej liczby, którą uczestnicy mieli wziąć pomiędzy datą randomizacji a datą wizyty w 36 tygodniu ciąży lub datą dostawy, jeśli Poród wystąpił przed 36 tygodniem ciąży. Przyczepność była uważana za umiarkowaną, jeśli spożycie wynosiło od 50% do 84,9% i było uważane za słabe, jeśli było mniejsze niż 50%. Read the rest of this entry »