Adaptacya siatkówki

Filed Under (Uncategorized) by admin on 13-11-2018

0

Promienie nie wywołują wrażenia światła w oku i są wogóle niewidzialne. Co do fizyologicznego działania promieni radium na narząd wzroku, to wiadomo z doświadczeń Londona, Greeffa, Andersona i innych, że oko pogrążone w zupełnej ciemności za zbliżeniem odpowiedniej ilości radu czy to do zamkniętych powiek, czy nawet do wierzchu głowy lub do potylicy, doznaje wrażenia nieokreślonej jasności. Osoby ociemniałe, posiadające samo tylko poczucie światła, doznają w tych warunkach takiego samego wrażenia jasności. jak osoby widzące. Usiłowano za pomocą promieni radium umożliwić ludziom, dotkniętym postępującym zanikiem nerwów wzrokowych, widzenie świetlnych znaków na fluoryzującym ekranie. Read the rest of this entry »

Wrażenia świetlne pod wpływem bodźców nieswoistych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 13-11-2018

0

Oprócz światła obiektywnego cały szereg innych bodźców może także wywołuje czucia świetlne, jak n. p. działanie mechaniczne (ucisk, uderz podrażnienie prądem elektrycznym). Wszelkie tego rodzaju nieswoiste bodźce nie mogą oczywiście wytwarzać w oku wyraźnych obrazów, lecz dają tylko nieokreślone wrażenie jasności i blasku, lub co najwyżej wrażenie plam, smug lub kręgów świetlnych. Najłatwiej wywołać takie wrażenia świetlne przez uciskanie tępem a twardem bocznej powierzchni gałki ocznej, w okolicy żównika, szczególnie przy zamkniętych oczach lub w zupełnej ciemności. Read the rest of this entry »

Teoria poczucia barw

Filed Under (Uncategorized) by admin on 12-11-2018

0

Young (1807), a następnie Helmholtz (1852) dla w jaśnienia powstawania w siatkówce tak wielkiej ilości różnych wrażeń barwnych, przyjęli hypotezę trzech barw zasadniczych, mianowicie czerwonej, zielonej i fiołkowej, które odpowiadają najdłuższym, średnim i najkrótszym falom promieni widzialnego widma. Poruszyli oni istnienie w siatkówce trzech rodzajów zakończeń nerwowych, połączonych osobnemi włóknami Jeden rodzaj tych zakończeń posiada, wedle Younga wrażliwość tylko na barwę, drugi na zieloną, trzeci na fiołkową. W ten sposób zostałoby wyjaśnione odczuwanie tych trzech barw zasadniczych. Równoczesne podrażnienie zakończeń odczuwających światło czerwone i zakończeń wrażliwych na światło zielone dawałoby wrażenie barwy żółtej. Tak samo przez równoczesne zadrażnienie zakończeń drugiego i trzeciego rodzaju powstawałoby wrażenie barwy błękitnej. Read the rest of this entry »

Kontrasty barwne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 12-11-2018

0

Kontrasty barwne opisywał już Leonardo da Vinci (1519). Rozróżniamy kontrasty następowe i współczesne. Jeśli po pewnem wrażeniu barwnem następuje bezpośrednio inne wrażenie barwne, to to ostatnie ulega pod wpływem pierwszego pewnej zmianie. Barwa wydaje się nam inną, niż w zwyczajnych warunkach. I tak n. Read the rest of this entry »