Współzawodn o pól widzenia

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-11-2018

0

W zwyczajnych jednak warunkach uwaga nasza skupia się przede wszystkiem na przedmiocie, w który się wpatrujemy i który przez to samo, wytwarzając obrazki w obu plamkach żółtych, przedstawia się nam pojedyńczo. Obwodowe podwójne obrazki innych przedmiotów nie dochodzą do naszej świadomości nie tylko dlatego, że nie zwracamy na nie naszej uwagi, ale i dlatego, że padając na mniej wrażliwe części siatkówek, widziane z daleko mniejszą wyrazistością. Z widzeniem obuocznem łączy się zjawisko, które nazywamy współzawodnictwem pól widzenia. Jeżeli przed jednem okiem ustawimy szkło czerwone, a przed drugiem zielone, to nie zawsze będziemy widzieli na tle białe barwę mieszaną, lecz zauważymy kolejną zmianę w barwie: występuje barwa zielona, to znowu czerwona, albo też w niektórych miejscach obuocznego pola widzenia przeważa jedna, innych druga barwa. Zjawisko to nie tylko do barw się odnosi. Read the rest of this entry »

Dno siatkówki

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-11-2018

0

Przedmioty których obrazy nie padają na miejsca odpowiednie siatțówek, widziane są podwójnie. Oczy prawidłowe okazują silną zbieżność do utrzymania widzenia pojedyńczego nawet w tych razach, gdzie umyślnie stwarzamy przeszkody utrudniające im tę czynność. Jeżeli przy równoległem ustawieniu osi widzenia, a więc przy patrzeniu na. jakiś przedmiot bardzo odległy, umieścimy przed jednem okiem pryzmat szklany, podstawą zwrócony do nosa, a krawędzią ku skroni, to wskutek załamania promieni ku podstawie pryzmatu, obrazek siatkówkowy w tem oku zostanie przesunięty z plamki żółtej w kierunku ku nosowi. W tej chwili przedmiot widziany przedstawia się oczom podwójnie, ale patrzący bezwiednie i mimowoli usuwa natychmiast to niemiłe dwuwidzenie przez izolowany skurcz mięśnia prostego zewnętrznego, leżącego po stronie krawędzi pryzmatu tak, żeby oko rogówką. Read the rest of this entry »

Drżenie gałek ocznych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-11-2018

0

Tu wspomnieć należy o t. zw. drżeniu gałek ocznych (nystagmus), które polega na mniej lub więcej szybkich, skojarzonych, drgających ruchach oczu, o charakterze najczęściej wahadłowym. Nystagmus, jako taki, jest objawem nieprawidłowym i należy do zakresu patologii, ale w. pewnych postaciach i wśród szczególnych warunków, bądź naturalnych, bądź sztucznie sprowadzonych, Objaw ten musi być uważany za ściśle fizyologiczny odczyn ze strony ruchowego narządu gałek ocznych. Read the rest of this entry »

Unerwienie zewnętrznych mięśni oka

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-11-2018

0

Badania przeprowadzone za pomocą wyżej opisanego doświadczenia, a także za pomocą innych metod wykazują jednak, że prawo Listinga nie dotyczy przejścia oka z jednego położenia drugo- lub trzeciorzędnego w inne drugo- lub trzeciorzędne i że obowiązuje tylko przy równoległem ustawieniu osi widzenia. Przy każdym ruchu zbieżnym gałki oczne doznają pewnego skręcenia dookoła swych osi stuwałkowych. Zewnętrzne mięśnie oczne zaopatrzone są przez nerwy mózgowe III, IV i VI pary. Nerw okoruchowy zaopatruje mięsień prosty górny, dolny i wewnętrzny i mięsień skośny dolny. Prócz tego zaopatruje on też, jak wiadomo, mięsień unoszący powiekę górną (levator palp superioris), a także oddaje gałązki dla zwieracza źrenicy i dla mięśnia rzęskowego, Do mięśnia skośnego górnego dochodzi nerw bloczkowy (n. Read the rest of this entry »