Odmiany niezborności

Filed Under (Uncategorized) by admin on 20-12-2018

0

Stopień refrakcyi w każdym z głównych południków zależy od położenia ekranu, czyli siatkówki. Ponieważ w południku pionowym refrakcya jest silniejsza, promienie równoległe padające na ten południk muszą się przeciąć przed siatkówką, a na siatkówce utworzą pionową linijkę rozproszenia. W Pionowym zatem przekroju panuje myopia. Po zastanowieniu się zrozumiemy, że w tym wypadku siatkówka leży w miejscu drugiej (dalszej) linii ogniskowej konoidu Sturma. Niezborność taka nosi nazwę Astigmatismus simplea. Read the rest of this entry »

Niezborność oka

Filed Under (Uncategorized) by admin on 20-12-2018

0

Ustawiając kolejno ekran w różnych miejscach konoidu, otrzymamy obraz krzyża, którego oba ramiona będą zatarte. Raz ramię pionowe będzie się przedstawiać jako szersza, a poziome jako cieńsza smuga, drugi raz odwrotnie, stosownie do tego, czy przekrój wiązki niezbornych promieni w danem miejscu ma postać elipsy poziomo, czy pionowo ustawionej. W jednym tylko miejscu pośredniem, gdzie przekrój konoidu jest kołem, r mazanie obu ramion krzyża będzie równomierne. Tutaj niedokładność obrazu jest taka sama, jak wtedy, gdy przy użyciu soczewki sferycznej wypukłe umieścimy ekran przed albo poza jej ogniskiem, oraz taka, jaką posiadają obrazy przedmiotów odległych na siatkówce oka, mającego myopię lub sferyczną hypermetropię. Z powyższego przedstawienia widzimy, że system niezborcy w żadnym wypadku nie może dać wyraźnego obrazu. Read the rest of this entry »

Powierzchnia niezborna

Filed Under (Uncategorized) by admin on 20-12-2018

0

Owe dwa przekroje powierzchni niezbornej, w których refrakcya jest najsilniejsza i najsłabsza, a które przypadkach astygmatyzmu regularnego stoją na sobie prostopadle, noszą nazwę południków głównych astygmatyzmu albo osi równych. Promienie równoległe, przebiegające w płaszczyźnie każdego z tych przekrojów, przecinają się z osią optyczną, Te, które  w płaszczyźnie południka najsłabszej refrakcyi, przechodzą wszystkie poza linię ogniskową pierwszą, która leży również w tej płaszczyźnie i przecina się z osią optyczną w środkowym punkcie linii ogniskowej drugiej. Promienie równoległe, przebiegające w płaszczyźnie południka najsilniejszej refrakcyi, zbierają się w jednym punkcie na osi optycznej, mianowicie w środku linii ogniskowej pierwszej, a następnie rozchodzą się znowu, pozostając w tej samej płaszczyźnie i przechodzą wszystkie przez drugą linię ogniskową, która również leży w płaszczyźnie tegoż południka. Wszystkie inne promienie, przebiegające w płaszczyznach przekrojów pośrednich, nie spotykają się po załamaniu wcale z osią optyczną, przechodzą jednak wszystkie przez obie linie ogniskowe, omijając tylko ich punkty środkowe leżące na osi optycznej. Łatwo pojąć, że wobec takiego rozproszenia promieni równoległych o wytworzeniu jakiegokolwiek obrazu wyraźnego nie może być mowy. Read the rest of this entry »

Bóle pojawiaja sie na czczo (nieraz we wrzodzie dwunastnicy) lub po spozyciu pokarmu

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-12-2018

0

Bóle pojawiają się na czczo (nieraz we wrzodzie dwunastnicy) lub po spożyciu pokarmu. W niepowikłanym wrzodzie żołądka bóle odczuwa chory stale z dnia na dzień w 1/2 do 1-2 godz. po jedzeniu, zwłaszcza po pokarmach stałych; bóle nieraz słabną lub znikają w jednych położeniach ciała, natomiast wzmagają się w innych i zazwyczaj ustępują po ukończeniu trawienia żołądkowego; po wymiotach, po wypiciu wody, zwłaszcza alkalicznej, chwilowo słabną. Cechuje je także okresowość nawrotów, które narastają przeważnie wiosną i na jesieni, oraz coraz dłuższy czas trwania każdego nawrotu. W niepowikłanym wrzodzie dwunastnicy bóle pojawiają się zwykle w 2-4 godziny po stałym pokarmie, w 1/2-1 godz. Read the rest of this entry »