Płaszczyzny ruchów ocznych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 15-02-2019

0

Oprócz osi korzystnem jest dla lepszego zrozumienia ruchów ocznych wyobrazić sobie trzy następujące płaszczyzny: płaszczyznę poprowadzoną przez oś poprzeczną i oś strzałkową i dzielącą gałkę oczną na górną i dolną połowę; płaszczyznę pionową  która poprowadzona jest przez oś strzałkową i oś pionową i dzieli oko na prawą i lewą połowę; wreszcie płaszczyznę czołową, przeprowadzoną przez oś poprzeczną i pionową. Dzieli ona gałkę oczną na połowę przednią i tylną. Linia, która łączy punkt obrotowy z przedmiotem (z punktem przedmiotowym), a przedłużona dochodzi do środka siatkówki nazywa się linią spojrzeniową. Linie spojrzeniowe obu oczu wyznaczają płaszczyznę spojrzenia. W ustawieniu gałek ocznych rozróżniamy trzy następujące położenia zasadnicze: 1) położenie pierwszorzędne, przy którem linie spojrzeniowe są równolegle i leżą w płaszczyźnie poziomej ; 2) położenia drugorzędne, w które oczy przechodzą przez obraz albo dookoła osi poprzecznej, przyczem obie równoległe linie spojrzeniowe mogą być wzniesione ku górze lub obniżone ku dołowi, albo dookoła osi pionowej, przyczem obie gałki zwracają się w prawo lub w lewo. Read the rest of this entry »

Ruchy gałek ocznych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 15-02-2019

0

Narząd wzroku pozwala nam zdać sobie sprawę nie tylko z jasności, barwy i kształtu widzianych przedmiotów, ale także ocenić ich odległość, wielkość, ich wzajemne położenie, a wreszcie, jeśli widziane przedmioty znajdują się w ruchu, kierunek i chyżość ich ruchu. Do spełnienia tych zadań nie zawsze wystarcza jedno oko. Jeśli chodzi o dokładniejsze odległości, a tem samem i rozmiarów jakiegoś przedmiotu, to znaczną wyższość nad widzeniem jednoocznem przedstawia widzenie dwoma oczyma. Widzenie obuoczne dostarcza nam nadto wrażenia wypukłości, względnie głębokości przedmiotów, pozwala nam lepiej oryentować się we wzajemnem ich położeniu, a tem samem należycie odczuwać perspektywę. Słowem gdy jednemu oku przedmioty przedstawiają się, jakby leżały wszystkie w jednej płaszczyźnie, patrzenie obu oczyma pozwala nam widzieć wszystko trójwymiarowo. Read the rest of this entry »

Teoria Schencka

Filed Under (Uncategorized) by admin on 15-02-2019

0

W ostatnich latach wystąpił Schenck (1906—1908) nie tyle z nową teoryą, jak raczej z uzupełnieniem i rozwinięciem teoryi Younga i Helmholtza, przyjąwszy w miejsce barwy fiołkowej barwę niebieską, jako trzecią zasadniczą, Według Scheneka w czopkach siatkówki istnieją trzy których wrażliwa na czerwoną, druga zieloną a trzecia na niebieską tych substancyi składa się z dwóch składników, Pierwszy z nich odbiera podnietę i jest niejako nastrojony bądź to na promienie długo, bądź średnio, bądź krótkofaliste, Jest to zatem jakby rodzaj rezonatora optycznego, który uczula pewne zakończenia nerwowe na działanie podniet właściwej kategoryi. Tę część składową nazywa Schenck sensybilizatorem. Co do drugiego składnika każdej z trzech substancyi wzrokowych, to działa on w sposób, nie dający się, jak dotąd, bliżej określić, a które to działanie ujawnia się zamianą owych „rezonansów świetlnych na podmiotowe wrażenia świetlne. Ten drugi zatem składnik substancyi wzrokowych możnaby za Schenckiem nazwać wywoływaczem wrażenia. W pręcikach sensybilizatorem jest czerwień wzrokowa (erytropsyna)i jest w nich tylko jeden rodzaj wywoływacza, mianowicie dla barwy białej. Read the rest of this entry »

DOLEGLIWOSCI

Filed Under (Uncategorized) by admin on 12-02-2019

0

DOLEGLIWOŚCI. Dolegliwości żołądkowe same przez się nie pozwalają jeszcze wnosić o rodzaju choroby żołądkowej, gdyż jak to podkreślił już w roku 1886 Walery Jaworski u różnych osób ta sama choroba żołądka przebiega wśród różnych przypadłości i na odwrót. Niemniej dolegliwości rozpatry wane w skojarzeniu z objawami przedmiotowymi mogą bardzo przyczynić się do rozpoznania choroby. Najczęstsze dolegliwości w zakresie przewodu pokarmowego, na które uskarżają się chorzy w chorobach żołądka, są to: zaburzenia łaknienia i smaku, gniecenie, wzdęcie i bóle w dołku sercowym, zgaga, odbijanie się, nudności, wymioty i zaburzenia oddawania stolców. Z tymi skargami spotykamy się w różnych chorobach żołądka, przy czym cechy tych dolegliwości w różnych chorobach są inne. Read the rest of this entry »

Na odwrót w przewleklym niezycie zoladka dolegliwosci te pojawiaja sie po pokarmach trudniej strawnych oraz po duzej ilosci pokarmów latwo strawnych, na czczo zas zwykle ich nie ma

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-02-2019

0

Na odwrót w przewlekłym nieżycie żołądka dolegliwości te pojawiają się po pokarmach trudniej strawnych oraz po dużej ilości pokarmów łatwo strawnych, na czczo zaś zwykle ich nie ma. W innych organicznych chorobach żołądka wymienione dolegliwości są najczęściej silniejsze po pokarmach stałych i słabną po ukończeniu trawienia żołądkowego oraz po wymiotach, w opadnięciu żołądka, a nieraz słabną, gdy chory położy się lub założy opaskę brzuszną. Uczucie gniecenia i pełności w dołku sercowym odczuwają chorzy nie tylko w chorobach żołądka, ale także w chorobach wątroby przebiegających z jej powiększeniem, w chorobach jelit, zwłaszcza przebiegających z ich wzdęciem, nadto w przypadkach zbierania się płynu w jamie otrzewnej. Bóle. Wzmagające się uczucie gniecenia w dołku może dochodzić do stopnia bólu o różnym nasileniu. Read the rest of this entry »

Róznica cech bólu w dolku sercowym we wrzodzie zoladka i dwunastnicy zaciera sie, gdy powstana czeste w tych chorobach powiklania, zwlaszcza zrosty

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-02-2019

0

Różnica cech bólu w dołku sercowym we wrzodzie żołądka i dwunastnicy zaciera się, gdy powstaną częste w tych chorobach powikłania, zwłaszcza zrosty. Okresowość bólów w przypadkach wrzodów żołądka i dwunastnicy może zacierać się również, mianowicie wtedy, gdy wrzód drążąc w głąb wywoła zapalenie zrostowe otrzewnej (perigastritis lub periduodenitts adhaesiva). Bóle mogą stać się teraz stałymi, wzmagającymi się zazwyczaj podczas wysiłków fizycznych, wstrząsów itp. I w takich przypadkach można jednak nieraz zauważyć okresowe potęgowanie się bólów w związku z zaostrzeniem się sprawy chorobowej. Bóle w nadbrzuszu na szczycie trawienia (w 2-3 godziny po spożyciu posiłku) dokuczają chorym także w przypadkach przepukliny kresybiałej w nad brzuszu (hernia epiqaetrica lineae albae) zrosłej ze ścianą brzucha. Read the rest of this entry »

Odbijajace sie pokarmy chorzy w jednych przypadkach wypluwaja; zwlaszcza gdy ich smak jest gorzki lub bardzo kwasny

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-02-2019

0

Odbijające się pokarmy chorzy w jednych przypadkach wypluwają; zwłaszcza gdy ich smak jest gorzki lub bardzo kwaśny, w innych połykają z powrotem, czasami zaś przeżuwają ponownie i połykają, na wzór zwierząt przeżuwaczy. Takie przeżuwanie (ruminatios merucismus) występuje najczęściej u osób neuropatycznych i u dotkniętych chorobami umysłowymi, bywa także odziedziczone. Zgaga (pyrosis sorexis) bywa dość częstym objawem w chorobach, żołądka. Polega ona na odczuwaniu palenia lub pieczenia w górnej części nadbrzusza. Powszechnie wśród laików panuje przekonanie, że zgaga dowodzi nadmiaru kwasów w żołądku. Read the rest of this entry »

Zgaga dokucza jednak nieraz takze osobom z prawidlowa kwasnoscia zoladkowa

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-02-2019

0

Zgaga dokucza jednak nieraz także osobom z prawidłową kwaśnością żołądkową. Skarga na zgagę zdarza się i u osób z niedokwaśnością żołądkową w przypadkach wycięcia żołądka oraz zespolenia żołądkowo-jelitowego, gdy do żołądka dostaje się zawartość jelitowa, której zasady i żółciany zarzucone do przełyku podrażniają go. Zgaga może niepokoić chorych, chociaż rzadko, już na czczo. Najczęściej zdarza się to w czynnościowych chorobach żołądka, a spośród organicznych w tych, które przebiegają z zaleganiem pokarmów w żołądku. Zgaga pojawiająca się wcześnie lub zaraz po spożyciu pokarmu bywa najczęściej oznaką czynnościowej choroby żołądka, natomiast zgagę pojawiającą się na szczycie trawienia spostrzega się przeważnie w organicznych chorobach żołądka i dwunastnicy, zwłaszcza w takich, które przebiegaj ą z nadkwaśnością. Read the rest of this entry »

Podstawowa insulina i układ sercowo-naczyniowy i inne wyniki w cukrzycy AD 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-02-2019

0

Założenie dotyczące proporcjonalnych zagrożeń zostało ocenione przez testowanie interakcji czasu z grupą leczoną. Przypadkową cukrzycę od czasu randomizacji porównano z zastosowaniem testu Cochrana-Mantela-Haenszela stratyfikowanego zgodnie z alokacją czynnikową i wcześniejszym zdarzeniem sercowo-naczyniowym, i obliczono iloraz szans. Trwałość tego efektu została zbadana przez powtórzenie analizy po drugim doustnym badaniu tolerancji glukozy po podaniu doustnym. Ogólny wskaźnik błędów typu I wynoszący 5% dla dwóch wyników w postaci współwystępowania został podzielony tak, że pierwszy wynik pierwotny został przebadany przy wartości P wynoszącej 0,044, a drugi wynik coprimary został przetestowany przy wartości P wynoszącej 0,01; brakaddliwość tych wskaźników błędu odzwierciedla korelację między tymi wynikami. Read the rest of this entry »

Podstawowa insulina i układ sercowo-naczyniowy i inne wyniki w cukrzycy AD 8

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-02-2019

0

Okres próbny dłuższy niż 6 lat, wysoki wskaźnik obserwacji i przestrzegania leczenia, duża liczba wyników sercowo-naczyniowych oraz prospektywne zbieranie i ocenianie tych wyników zapewniły wystarczającą moc do wykrycia klinicznie ważnego krótkoterminowego lub średnio-zaawansowanego. termin efekt sercowo-naczyniowy. Ponadto, prospektywne gromadzenie danych dotyczących hipoglikemii, przyrostu masy ciała i raków zapewniało wykrycie i określenie ilości potencjalnych szkód. Ograniczenia badania obejmują fakt, że metformina była ostatecznie użyta przez 47% grupy insuliny-glarginy. Read the rest of this entry »