Używanie soczewek

Filed Under (Uncategorized) by admin on 22-02-2018

0

W momencie, kiedy analizujemy wszelkiego rodzaju produkty okulistyczne i akcesoria do nich to w pierwszej kolejności musimy brać pod uwagę fakt, że dotyczą one jednego z najważniejszych narządów w naszym życiu a zatem wzroku. Bo jak przekonało się już bardzo wiele wszelkiego rodzaju osób funkcjonowanie bez sprawnych oczu, wzroku jest bardzo trudne a czasami wręcz niemożliwe. Co jednak zrobić, gdy mamy już jakąkolwiek wadę wzroku. Wówczas to należy skorzystać z licznych możliwości korekty tej wady. Są to wówczas okulary, operacje wzrokowe czy też, co raz częściej ostatnio stosowane soczewki kontaktowe. I właśnie tym ostatnim należy poświęcić znacznie więcej czasu. Są one coraz częściej wykorzystywane przez ludzi w różnym wieku. Szczególnie przez tych, którzy nie chcą nosić jakichkolwiek okularów i boją się, że one zniszczą ich wygląd. To właśnie oni najczęściej decydują się na soczewki kontaktowe, które również mogą być skuteczne. Jednak, aby tak się stało konieczne jest zapewnienie im odpowiedniego nawodnienia i konserwacji. A przede wszystkim należy pamiętać o tym, że soczewki kontaktowe w odróżnieniu od jakichkolwiek okularów mają swoją ważność. Dokładniej mają określony czas funkcjonowania i należy je wymieniać. Tylko wtedy są skuteczne i działają prawidłowo. Dlatego, też, jeżeli zakupimy dla siebie soczewki jednodniowe to możemy je nosić tylko jeden dzień, tygodniowe to tylko tydzień, miesięcznie przez miesiąc itp. W żadnym wypadku nie wolno takich soczewek używać przez dłuższy czas niż ten, na jaki przeznaczył je producent. Będzie to, bowiem bardzo szkodliwe dla wzroku i może nawet spowodować powiększenie się wady. A to jeszcze nie koniec. Albowiem po zakupie odpowiednich dla siebie soczewek kontaktowych trzeba też umieć je nosić. Mianowicie nie można tego robić cały czas. Nie można np. spać w soczewkach kontaktowych. Będzie to nie tylko niekomfortowe, ale również i groźne dla oczu. Bo podobnie jak całe ciało tak samo i oczy w nocy powinny odpoczywać. A trzymanie na nich soczewek kontaktowych na pewno im w tym nie pomoże. Nie można, więc męczyć naszych oczu. Dodatkowo trzeba także pamiętać, że soczewki kontaktowe muszą być cały czas wilgotne. A zatem gdy ich nie używamy, gdy nie ma ich na naszych gałkach ocznych to wtedy takie soczewki kontaktowe powinny znajdować się w specjalnie przygotowanym pudełku w kształcie okrągłym. To pudełko właśnie powinno zostać wypełniony specjalnym płynem do soczewek. [patrz też: leczenie endometriozy forum, endometrioza, endometrioza przyczyny ]

Kręgi rozproszenia i linie ogniskowe w systemie niezbornym

Filed Under (Uncategorized) by admin on 21-02-2018

0

Jeżeli złożone soczewki trzymamy w odległości kilku metrów od punktu świecącego, wtedy możemy, używając karty sztywnego papieru jako ekranu, śledzić sposób załamania snopa promieni równoległych, przepuszczonych przez taki system niezborny. Gdybyśmy użyli jednej tylko soczewki sferycznej (aplanatycznej), to odsuwając od niej ekran zauważylibyśmy, że krąg rozproszenia postaci kola. świetlnego zmniejsza się równomiernie w miarę oddalania ekranu; gdy dojdziemy do ogniska soczewki, zmienia się w obraz w postaci punktu, a następnie, gdy wysuwamy ekran dalej poza ognisko, powiększa się znowu w postaci świetlnego kola. Zupełnie inaczej rzecz się ma przy użyciu wyżej opisanej kombinacyi.Tu nie znajdziemy nigdzie jednego punktu zbornego, i to ta właśnie okoliczność usprawiedliwia oznaczenie systemu systemu niezbornego. Zamiast jednego punktu ogniskowego otrzymamy przez odsuwanie ekranu seryę różnokształtnych przekrojów niezbornej wiązki promieni. Więc najpierw znajdziemy jasną linię świetlną pionową, potem elipsę z osią dłuższą pionową, następnie świetlne, dalej elipsę z długą poziomą, przyczem te trzy przekroje ostatnie mniej jasne, a wreszcie drugą linię świetlną, równie jasną jak pierwsza, ale leżącą poziomo. Na podstawie tego szeregu przekrojów możemy sobie dokładnie zdać sprawę z kształtu powierzchni kaustycznej, jaka obejmuj? wiązkę niezbornych promieni. Powierzchnia ta nosi nazwę konoidu Sturma. Obie linie świetlne nazywają się liniami ogniskowemi. Linia ogniskowa dalsza jest dłuższa od bliższej; długości obu stoją w prostym stosunku do ich odległości od soczewki niezbornej. Pierwsza z nich jest równoległą do przekroju najsilniejszej refrakcyi, druga zaś do przekroju najsłabszej refrakcyi, czyli do osi szkła cylindrycznego. Istnieją różne typy powierzchni niezbornych, Do takich należy n. p. powierzchnia opisana przez obwód elipsy wirującej naokolo jednej ze swych osi, należąca zatem do bryły obrotowej zwanej elipsoidem rotacyjnym. Niezborną jest również każda powierzchnia toryczna. Powierzchnię taką opisuje koło wirujące dookoła osi nie przechodzącej przez jego środek. Oś ta może być sieczną kola, styczną do obwodu kola lub też leżeć poza obrębem koła, byle leżała  tej samej płaszczyźnie, co ono. Łatwą jest rzecza wystawić w którym przekroju elipsoidu rotacyjnego lub powierzchni toryrcznej będzie panować najsilniejsza, a w którym najsłabsza refrakcya. Dalej wiadomo, że każda powierzchnia sferyczna działa niezbornie na wiązki promieni padające na nią w pewnej odległości od jej osi optycznej. Tutaj zjawisko astygmatyzmu schodzi się ze zjawiskiem aberracyi sferycznej, o którem będzie mowa poniżej. Wreszcie każda soczewka sferyczna działa niezbornie nawet na promieni przechodzącą przez jej środek, jeżeli zostanie do kierunku tych promieni o pewien kąt nachylona. Do jakiegokolwiek rodzaju należy powierzchnia niezbornie działająca, promienie równoległe po załamaniu się zawsze utworzą wiązkę ułożoną wedle typu konoidu Sturma. [patrz też: leczenie endometriozy forum, endometrioza, endometrioza przyczyny ]