Etanercept jako monoterapia u pacjentów z łuszczycą ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-02-2019

0

Proporcje pacjentów z niepożądanymi zdarzeniami i zakażeniami były podobne we wszystkich grupach leczonych aktywnie i grupie placebo w 12 tygodniu. Nie mogliśmy porównać grup etanercept z grupą placebo pod względem bezpieczeństwa w 24 tygodniu z powodu przejścia pacjentów z placebo do aktywnego leku w 12 tygodniu. Jednak układ infekcji i zdarzeń niepożądanych nie zmienił się w ciągu 24 tygodni leczenia. Dawka 50 mg etanerceptu podawanego dwa razy w tygodniu, która była stosowana w grupie wysokodawkowej w tym badaniu, była wyższa niż w poprzednich badaniach reumatoidalnego zapalenia stawów i łuszczycowego zapalenia stawów. 10,13 W tym badaniu profil bezpieczeństwa był podobny do obserwowane w grupie otrzymującej 25 mg etanerceptu dwa razy w tygodniu. Read the rest of this entry »

Etanercept jako monoterapia u pacjentów z łuszczycą ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-02-2019

0

Wyniki globalnej oceny Pacjenta we wszystkich trzech grupach etanerceptowych również znacząco różniły się od tych w grupie placebo w 12 tygodniu (p <0,001 dla wszystkich porównań) (tabela 2). Już w drugim tygodniu ogólna ocena pacjentów we wszystkich grupach etanerceptowych była istotnie różna od tych w grupie placebo. Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane występujące u co najmniej 5 procent pacjentów w dowolnej grupie leczenia. Read the rest of this entry »