Płaszczyzny ruchów ocznych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 15-02-2019

0

Oprócz osi korzystnem jest dla lepszego zrozumienia ruchów ocznych wyobrazić sobie trzy następujące płaszczyzny: płaszczyznę poprowadzoną przez oś poprzeczną i oś strzałkową i dzielącą gałkę oczną na górną i dolną połowę; płaszczyznę pionową  która poprowadzona jest przez oś strzałkową i oś pionową i dzieli oko na prawą i lewą połowę; wreszcie płaszczyznę czołową, przeprowadzoną przez oś poprzeczną i pionową. Dzieli ona gałkę oczną na połowę przednią i tylną. Linia, która łączy punkt obrotowy z przedmiotem (z punktem przedmiotowym), a przedłużona dochodzi do środka siatkówki nazywa się linią spojrzeniową. Linie spojrzeniowe obu oczu wyznaczają płaszczyznę spojrzenia. W ustawieniu gałek ocznych rozróżniamy trzy następujące położenia zasadnicze: 1) położenie pierwszorzędne, przy którem linie spojrzeniowe są równolegle i leżą w płaszczyźnie poziomej ; 2) położenia drugorzędne, w które oczy przechodzą przez obraz albo dookoła osi poprzecznej, przyczem obie równoległe linie spojrzeniowe mogą być wzniesione ku górze lub obniżone ku dołowi, albo dookoła osi pionowej, przyczem obie gałki zwracają się w prawo lub w lewo. Read the rest of this entry »

Ruchy gałek ocznych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 15-02-2019

0

Narząd wzroku pozwala nam zdać sobie sprawę nie tylko z jasności, barwy i kształtu widzianych przedmiotów, ale także ocenić ich odległość, wielkość, ich wzajemne położenie, a wreszcie, jeśli widziane przedmioty znajdują się w ruchu, kierunek i chyżość ich ruchu. Do spełnienia tych zadań nie zawsze wystarcza jedno oko. Jeśli chodzi o dokładniejsze odległości, a tem samem i rozmiarów jakiegoś przedmiotu, to znaczną wyższość nad widzeniem jednoocznem przedstawia widzenie dwoma oczyma. Widzenie obuoczne dostarcza nam nadto wrażenia wypukłości, względnie głębokości przedmiotów, pozwala nam lepiej oryentować się we wzajemnem ich położeniu, a tem samem należycie odczuwać perspektywę. Słowem gdy jednemu oku przedmioty przedstawiają się, jakby leżały wszystkie w jednej płaszczyźnie, patrzenie obu oczyma pozwala nam widzieć wszystko trójwymiarowo. Read the rest of this entry »

Teoria Schencka

Filed Under (Uncategorized) by admin on 15-02-2019

0

W ostatnich latach wystąpił Schenck (1906—1908) nie tyle z nową teoryą, jak raczej z uzupełnieniem i rozwinięciem teoryi Younga i Helmholtza, przyjąwszy w miejsce barwy fiołkowej barwę niebieską, jako trzecią zasadniczą, Według Scheneka w czopkach siatkówki istnieją trzy których wrażliwa na czerwoną, druga zieloną a trzecia na niebieską tych substancyi składa się z dwóch składników, Pierwszy z nich odbiera podnietę i jest niejako nastrojony bądź to na promienie długo, bądź średnio, bądź krótkofaliste, Jest to zatem jakby rodzaj rezonatora optycznego, który uczula pewne zakończenia nerwowe na działanie podniet właściwej kategoryi. Tę część składową nazywa Schenck sensybilizatorem. Co do drugiego składnika każdej z trzech substancyi wzrokowych, to działa on w sposób, nie dający się, jak dotąd, bliżej określić, a które to działanie ujawnia się zamianą owych „rezonansów świetlnych na podmiotowe wrażenia świetlne. Ten drugi zatem składnik substancyi wzrokowych możnaby za Schenckiem nazwać wywoływaczem wrażenia. W pręcikach sensybilizatorem jest czerwień wzrokowa (erytropsyna)i jest w nich tylko jeden rodzaj wywoływacza, mianowicie dla barwy białej. Read the rest of this entry »

Takie uposledzenie laknienia wystepuje w ostrych i przewleklych niezytach zoladka i zwlaszcza w raku zoladka, czesto takze w czynnosciowych chorobach zoladka

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-02-2019

0

Takie upośledzenie łaknienia występuje w ostrych i przewlekłych nieżytach żołądka i zwłaszcza w raku żołądka, często także w czynnościowych chorobach żołądka. Szczególnie cechujący jest blaknienia (anorexui) połączony ze wstrętem do mięsa. Objaw ten zdarza się często już we wczesnym okresie raka żołądka i jest znamienny dla tej sprawy chorobowej, chociać nie patognomoniczny. W czynnościowych chorobach żołądka, zwłaszcza w zwiotczeniu (atonia ueniriculi), brak łaknienia również łączy się nieraz ze wstrętem lub niechęcią jedzeńia na samą już myśl lub widok, jednak nie tylko mięsa, ale i pokarmów w ogóle. Od braku łaknienia należy odróżnić obawę przed jedzeniem (citophobia). Read the rest of this entry »

Live From The Field

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-02-2019

0

Read the rest of this entry »

Odczuwany przez chorych smak bywa rózny: kwasny, gorzki, slony, slodki, gnilny itd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-02-2019

0

Odczuwany przez chorych smak bywa różny: kwaśny, gorzki, słony, słodki, gnilny itd. Pomimo to, że chorzy przywiązują duże znaczenie do zaburzeń smaku, nie odgrywają one roli w rozpoznawaniu chorób narządu Obłożony język stanowi często skargę chorych na żołądek. Przyczyny tego objawu podmiotowego i przedmiotowego i jego znaczenie p. str. 110. Read the rest of this entry »

Osrodek wymiotny znajduje sie w rdzeniu przedluzonym obok osrodka oddechowego

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-02-2019

0

Ośrodek wymiotny znajduje się w rdzeniu przedłużonym obok ośrodka oddechowego. Podniety dochodzą do niego najczęściej za pośrednictwem włókien żołądkowych, gardłowych, macicznych i in. nerwów błędnych. Prócz tych nerwów, podniety mogą udzielać się ośrodkowi wymiotnemu przez nerw węchowy, trójdzielny, językowo-gardłowy i inne, a u osób neuropatycznych mogą powstawać w samym ośrodku zwłaszcza pod wpływem urazów psychicznych. Od ośrodka wymiotnego ku obwodowi podniety rozchodzą się przede wszystkim za pośrednictwem włókien nerwów błędnych idących od mięśni żołądkowych do wpustu, do przełyku, krtani, oskrzeli, gardła i ślinianek, a przez nerw przeponowy i nerwy rdzeniowe – do mięśni oddechowych i brzusznych. Read the rest of this entry »

We wszystkich tych chorobach obok wymiotów stwierdza sie inne objawy wlasciwe chorobie podstawowej

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-02-2019

0

We wszystkich tych chorobach obok wymiotów stwierdza się inne objawy właściwe chorobie podstawowej. Krwotok żołądkowy może się objawiać nie tylko krwawymi wymiotami, ale i stolcami zawierającymi krew. Obfity krwotok żołądkowy, objawiający się tylko smołowatymi stolcami bez wymiotów, nosi nazwę melaena. Krwotok żołądkowy może być ostry, zwykle bardzo obfity(do 1/2-1 litra i więcej). Taki krwotok wywołuje ostrą niedokrwistość (bladość powłok, nagłe osłabienie, omdlewanie, przyspieszone, małe tętno itd. Read the rest of this entry »

W przypadkach braku laknienia oraz nadmiernej wydzielniczej czynnosci zoladka stolce bywaja najczesciej zaparte

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-02-2019

0

W przypadkach braku łaknienia oraz nadmiernej wydzielniczej czynności żołądka stolce bywają najczęściej zaparte, w przypadkach natomiast braku wolnego kwasu solnego w soku żołądkowym, a także nieznacznego stopnia rozszerzenia żołądka stolce bywają na odwrót nieraz rozwolnione. Znacznemu upośledzeniu opróżniającej czynności żołądka towarzyszy niej jednokrotnie zaparcie stolca lub zaparcie na przemian z biegunką. W chorobie wrzodowej żołądka (także i dwunastnicy) po obfitym krwotoku kał jest smołowaty. Z objawów ogólnie nerwowych chorzy na żołądek uskarżają się nieraz na bóle i zawroty głowy, ciężar lub uczucie żaru w głowie, ogólne osłabienie, niechęć do pracy, czasami także na duszność i bicie serca. Dość często spostrzega się nawet stany hipochondryczne. Read the rest of this entry »

OBJAWY PRZEDMIOTOWE

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-02-2019

0

OBJAWY PRZEDMIOTOWE. Badanie przedmiotowe dostarcza często objawów, które w rozpoznawaniu chorób żołądka odgrywają nieraz poważną rolę. Uzyskuje się je za pomocą metod podstawowych badania fizycznego oraz metod pomocniczych. I. Badanie stanu ogólnego, jamy ustnej, brzucha i w szczególności żołądka podstawowymi metodami fizycznymi. Read the rest of this entry »