Wrażenia barwne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-12-2018

0

Dalszym faktem, który, jeśli sama rzecz nie stanowi dowodu, to przynajmniej silnie przemawia za twierdzeniem Kriesa, że w pręcikach odbywa się czynność adaptacyi. Zmiany, jakim ulega wpływem światła czerwień wzrokowa, mianowicie jej rozkład i odbarwieni na świetle, a odtwarzanie się w ciemności. Wiemy już, że czerwień znajduje się tylko w pręcikach, mianowicie w ich zewnętrznych członach. Trudno istotnie nie widzieć w tem pewnego związku i przyjmować tylko zbieg okoliczności, toteż mimo woli nasuwa się przypuszczenie, że i czerwień wzrokowa gra pewną rolę w adaptacyi siatkówki. Dalszym ważnym argumentem są także dane z anatomii i z fizyologii porównawczej. Read the rest of this entry »

Krzywa obniżania się wrażliwości oka

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-12-2018

0

Badanie stopnia wrażliwości tj. określanie progu wrażliwości świetlnej w krótkich odstępach czasu, po pogrążeniu oka w zupełnej ciemności, pozwala nam a wykreślenie krzywej stopniowego wzrastania adaptacyi. Z licznych badań w tym kierunku przeprowadzonych wynika, że krzywa ta w ciągu pierwszych 10 minut wznosi się powoli, w ciągu następnych 20—30 minut wspina się stromo ku górze i dochodzi prawie do swego szczytu, poczem przez dalsze 1/2 godziny cokolwiek się jeszcze podnosi i mniej więcej w 60—70 minut od chwili rozpoczęcia doświadczenia zatrzymuje się na stałej i największej wysokości. Wzrost pobudliwości na szczycie adaptacyi jest bardzo znaczny, ale różnice osobnicze w tym względzie wahają sie bardzo szerokich granicach. I tak wedle pomiarów Pipera pobudliwość siatkówki zaadaptowanej może być 800—1000 razy od tej pobudliwości, jaką ona posiada w rozproszonem świetle dziennem. Read the rest of this entry »

Adaptacya siatkówki

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-12-2018

0

Promienie nie wywołują wrażenia światła w oku i są wogóle niewidzialne. Co do fizyologicznego działania promieni radium na narząd wzroku, to wiadomo z doświadczeń Londona, Greeffa, Andersona i innych, że oko pogrążone w zupełnej ciemności za zbliżeniem odpowiedniej ilości radu czy to do zamkniętych powiek, czy nawet do wierzchu głowy lub do potylicy, doznaje wrażenia nieokreślonej jasności. Osoby ociemniałe, posiadające samo tylko poczucie światła, doznają w tych warunkach takiego samego wrażenia jasności. jak osoby widzące. Usiłowano za pomocą promieni radium umożliwić ludziom, dotkniętym postępującym zanikiem nerwów wzrokowych, widzenie świetlnych znaków na fluoryzującym ekranie. Read the rest of this entry »

Wrażenia świetlne pod wpływem bodźców nieswoistych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 18-12-2018

0

Oprócz światła obiektywnego cały szereg innych bodźców może także wywołuje czucia świetlne, jak n. p. działanie mechaniczne (ucisk, uderz podrażnienie prądem elektrycznym). Wszelkie tego rodzaju nieswoiste bodźce nie mogą oczywiście wytwarzać w oku wyraźnych obrazów, lecz dają tylko nieokreślone wrażenie jasności i blasku, lub co najwyżej wrażenie plam, smug lub kręgów świetlnych. Najłatwiej wywołać takie wrażenia świetlne przez uciskanie tępem a twardem bocznej powierzchni gałki ocznej, w okolicy żównika, szczególnie przy zamkniętych oczach lub w zupełnej ciemności. Read the rest of this entry »