Przekrzywienie powidoku przy ruchach oka

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Przy przejściu z jednego położenia drugo- lub trzeciorzędnego w inne drugo- lub trzeciorzędne, osie obrotu zupełnie się zmieniają i stosunki działania poszczególnych grup mięśniowych stają się bardzo zawile. Odnośnie do przejścia z położenia pierwszorzędnego w drugo- lub trzecio- obowiązuje prawo Listinga, stwierdzone przez Doydersa i Helmhola, mianowicie iż oko wszystkie swoje ruchy wykonuje w ten sposób, że Oś obrotu jest zawsze prostopadła tak do pierwotnego, jak również do nowego kierunku osi widzenia. Dla stwierdzenia powyższego prawa może nam posłużyć następujące doświadczenie : znaczymy n pionowej, białej ścianie na wysokości oka znak farbą wodną, w postaci krzyża o jednem ramieniu pionowem, poziomem. Po należytem ustaleniu głowy takiem, ażeby oczy znajdowały się w położeniu pierwszorzędnem, wywołujemy przez chwilowe wpatrywanie się powidok ujemny tego krzyża. Gdy następnie w konywarny ruch okiem w kierunku poziomym albo w pionowym a zatem w kierunku ramion krzyża, wtedy powidok przesunie się z położenia p do położenia albo s, , zachowując niezmienioną postać krzyża. Read the rest of this entry »

Bryłowatość ciał

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-09-2019

0

Obuoczne widzenie stereoskopowe zależy przede wszystkiem od różnic, jakie przedstawiają obrazy przedmiotu bryłowatego, wytworzone na obu siatkówkach. Łatwo zrozumieć, że wpatrując się obuocznie z bliska w twarz drugiej osoby, widzimy prawem okiem większą część policzka lewego i lewej strony głowy, aż po ucho lewe, a mniejszą część policzka prawego i prawej strony głowy. Odwrotnie przedstawia się obraz tej twarzy naszemu oku lewemu, które ją widzi więcej ze strony prawej, a mniej z lewej. Te dwa różniące się od siebie obrazy twarzy łączą się w jeden stereoskopowy, plastyczny obraz. Różnica między prawyrn, a lewym obrazem tego samego przedmiotu bryłowatego jest tem większa, im z mniejszej odległości przedmiot ten oglądamy. Read the rest of this entry »

Współzawodn o pól widzenia

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-09-2019

0

W zwyczajnych jednak warunkach uwaga nasza skupia się przede wszystkiem na przedmiocie, w który się wpatrujemy i który przez to samo, wytwarzając obrazki w obu plamkach żółtych, przedstawia się nam pojedyńczo. Obwodowe podwójne obrazki innych przedmiotów nie dochodzą do naszej świadomości nie tylko dlatego, że nie zwracamy na nie naszej uwagi, ale i dlatego, że padając na mniej wrażliwe części siatkówek, widziane z daleko mniejszą wyrazistością. Z widzeniem obuocznem łączy się zjawisko, które nazywamy współzawodnictwem pól widzenia. Jeżeli przed jednem okiem ustawimy szkło czerwone, a przed drugiem zielone, to nie zawsze będziemy widzieli na tle białe barwę mieszaną, lecz zauważymy kolejną zmianę w barwie: występuje barwa zielona, to znowu czerwona, albo też w niektórych miejscach obuocznego pola widzenia przeważa jedna, innych druga barwa. Zjawisko to nie tylko do barw się odnosi. Read the rest of this entry »

Dno siatkówki

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-09-2019

0

Przedmioty których obrazy nie padają na miejsca odpowiednie siatțówek, widziane są podwójnie. Oczy prawidłowe okazują silną zbieżność do utrzymania widzenia pojedyńczego nawet w tych razach, gdzie umyślnie stwarzamy przeszkody utrudniające im tę czynność. Jeżeli przy równoległem ustawieniu osi widzenia, a więc przy patrzeniu na. jakiś przedmiot bardzo odległy, umieścimy przed jednem okiem pryzmat szklany, podstawą zwrócony do nosa, a krawędzią ku skroni, to wskutek załamania promieni ku podstawie pryzmatu, obrazek siatkówkowy w tem oku zostanie przesunięty z plamki żółtej w kierunku ku nosowi. W tej chwili przedmiot widziany przedstawia się oczom podwójnie, ale patrzący bezwiednie i mimowoli usuwa natychmiast to niemiłe dwuwidzenie przez izolowany skurcz mięśnia prostego zewnętrznego, leżącego po stronie krawędzi pryzmatu tak, żeby oko rogówką. Read the rest of this entry »

Drżenie gałek ocznych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-09-2019

0

Tu wspomnieć należy o t. zw. drżeniu gałek ocznych (nystagmus), które polega na mniej lub więcej szybkich, skojarzonych, drgających ruchach oczu, o charakterze najczęściej wahadłowym. Nystagmus, jako taki, jest objawem nieprawidłowym i należy do zakresu patologii, ale w. pewnych postaciach i wśród szczególnych warunków, bądź naturalnych, bądź sztucznie sprowadzonych, Objaw ten musi być uważany za ściśle fizyologiczny odczyn ze strony ruchowego narządu gałek ocznych. Read the rest of this entry »

Unerwienie zewnętrznych mięśni oka

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-09-2019

0

Badania przeprowadzone za pomocą wyżej opisanego doświadczenia, a także za pomocą innych metod wykazują jednak, że prawo Listinga nie dotyczy przejścia oka z jednego położenia drugo- lub trzeciorzędnego w inne drugo- lub trzeciorzędne i że obowiązuje tylko przy równoległem ustawieniu osi widzenia. Przy każdym ruchu zbieżnym gałki oczne doznają pewnego skręcenia dookoła swych osi stuwałkowych. Zewnętrzne mięśnie oczne zaopatrzone są przez nerwy mózgowe III, IV i VI pary. Nerw okoruchowy zaopatruje mięsień prosty górny, dolny i wewnętrzny i mięsień skośny dolny. Prócz tego zaopatruje on też, jak wiadomo, mięsień unoszący powiekę górną (levator palp superioris), a także oddaje gałązki dla zwieracza źrenicy i dla mięśnia rzęskowego, Do mięśnia skośnego górnego dochodzi nerw bloczkowy (n. Read the rest of this entry »

Ruchy źrenic

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-09-2019

0

Wielkość źrenicy nie jest stałą, lecz zmienia się ustawicznie pod wpływem rozmaitych czynników. Ruchy źrenicy odbywają się w ten sposób, że pasek tęczówki, który ją otacza, bądź to zwęża się, bądź rozszerza i zależnie od tego otwór źreniczny powiększa się lub pomniejsza, zachowując przytem zawsze kształt w przybliżeniu okrągły. Ruchy źrenicy są, nieświadome i niezależne a przychodzą do skutku albo na drodze odruchowej pod wplywem rozmaitych bodźców. I tak zwężenie źrenicy występuje :  I. Pod wpływem naświetlenia oka pogrążonego poprzednio w ciemności lub ilość wpadającego do źrenicy światła, magnezywem oświetleniu oka po upływie 0 sekundy i dopiero po czterech sekundach dochodzi do szczytu zwężenia, a potem zwolna nieco się rozszerza (Gaen). Read the rest of this entry »

Rozszezrzenie źrenic

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-09-2019

0

Rozszerzenie źrenic występuje wśród warunków przeciwnych tym, jakie powoduje jej zwężenie, a więc :

1. Przy pogrążeniu oka w ciemności, a przynajmniej przy nagłem zmniejszeniu ilości wpadającego światła. W bezwzględnej ciemności, jak wykazał du Bois Reymond za pomocą zdjęć fotograficznych przy błyskawicznem świetle magnezyowem, źrenica jest ogromnie rozszerzona, tak, że tęczówka stanowi dookoła niej wąziutki tylko paseczek.

2, Przy zwolnieniu akomodacyi i konwergencyi,

3. Pewne podrażnienia nerwów obwodowych, a zwłaszcza podniety sprawiające ból, wywołują rozszerzenie źrenicy,

4. Tak samo działają niektóre stany psychiczne n. Read the rest of this entry »

Nerwowo-mięśniowy mechanizm ruchów źrenicy

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-09-2019

0

Zmiany w szerokości źrenicy pod wpływem drażnienia nerwów:

  1. W ostrych zatruciach, zwłaszcza w końcowym okresie zatrucia chloroformowego, eterowego, alkoholowego.
  2. Wreszcie istnieje cały szereg środków rozszerzających źrenicę, które działają wprowadzone do obiegu krwi lub też, przy zastosowaniu miejscowem, wkroplone w odpowiednim rozczynie do worka spojówkowego. Do takich środków należą: atropiya, etropina, duboazyna, daturvna, enmidryna, skopolamina, kokaina.

Inne wielkości źrenicy mają wielkie znaczenie dla optyki narządu wzrokowego. Zwężenie źrenicy pod wpływem światła chroni oko przed nadmiernem olśnieniem. Wąskość źrenicy zmniejsza szkodliwy wpływ aberracyi sferycznej i chromatycznej, a nawet w przypadkach ametropii sferycznej zmniejsza kręgi rozproszenia i tem samem poprawia w pewnym stopniu wyrazistość zarysów. W stanie fizyologicznym obie źrenice są w przybliżeniu równe i oddziaływują na światło, konwergencyę i akomodacyę równocześnie i w jednakim stopniu nawet, jeśli podnieta działa tylko na jedno oko oddziaływanie współczulnej u noworodków źrenice są bardzo wąskie. Read the rest of this entry »

Wraženia wzrokowe

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-09-2019

0

Dotąd zajmowaliśmy się optyczną częścią narządu wzrokowego t. j. własnościami tych części oka, które jedynie pośredniczą w wytworzeniu na siatkówce mniej lub więcej wyraźnych obrazów oglądanych przedmiotów. Z kolei wypada się nam zająć wrażliwą (percepcyjną) częścią narządu wzrokowego, która służy do odbierania wrażeń wzrokowych i do przenoszenia ich po drogach nerwowych do narządu uświadomienia t. j. Read the rest of this entry »