Ruchy źrenic

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2016

0

Wielkość źrenicy nie jest stałą, lecz zmienia się ustawicznie pod wpływem rozmaitych czynników. Ruchy źrenicy odbywają się w ten sposób, że pasek tęczówki, który ją otacza, bądź to zwęża się, bądź rozszerza i zależnie od tego otwór źreniczny powiększa się lub pomniejsza, zachowując przytem zawsze kształt w przybliżeniu okrągły. Ruchy źrenicy są, nieświadome i niezależne a przychodzą do skutku albo na drodze odruchowej pod wplywem rozmaitych bodźców. I tak zwężenie źrenicy występuje :  I. Pod wpływem naświetlenia oka pogrążonego poprzednio w ciemności lub ilość wpadającego do źrenicy światła, magnezywem oświetleniu oka po upływie 0 sekundy i dopiero po czterech sekundach dochodzi do szczytu zwężenia, a potem zwolna nieco się rozszerza (Gaen). Najsilniejszee zwężenie wywołują promienie wydłuż osi na plamkę siatkówki. Vervoot wykazał, że stopień zwężenia zależy nie od natężenia, lecz od ilości światła padającego, tak, że zwężenie będzie to samo, czy je wywoła przedmiot. Z powyższego zestawienia widzimy, że w piątym dziesiątku lat odległość wyraźnego widzenia staje się niewygodną do pracy z bliska, jak czytanie, pisanie, szycie i t. d., bowiem wysuwa się poza odległość 30 cm. Zauważyć przytem należy, że wszelka dłuższa praca, n. p. czytanie, w odległości musi bardzo szybko sprowadzać zmęczenie, wymaga bowiem nieustannie największego wysiłku, na jaki akomodacya może się zdobyć. Wiadomo, że wszelka praca mięśniowa, wykonywana przy możliwie najsilniejszym skurczu mięśnia, prowadzi szybko do znużenia i do wyczerpania jego siły, Wytrwałą może być praca jedynie pod tym warunkiem, jeżeli zużywa. tylko część siły mięśniowej, pozostawiając niezużytą dostatecznie wielką część siły zapasowej. Tak też i oczy są w stanie pracować wytrwale n. p. w odległości 30 cm, jeśli nie potrzebują przytem czytać niejako ostatnim wysiłkiem, to znaczy, jeśli ich punkt znajduje się nie w odległości 30 em, lecz bliżej n. p. w odległości 25 cm lub mniejszej, Niemożność widzenia z bliska wskutek fizjologicznego zmniejszania się szerokości akomodacyjnej, wstępująca jaskrawo między 40 a 50 rokiem życia i dochozący do zupełnej utraty zdolności przystosowywania się do różnych odległości znana już była Arystotelesowi. Jest rzeczą dowiedzioną, że nie polega na osłabieniu mięśnia rzęskowego lecz na zmianie fizycznych własności soczewki, mianowicie na stopniowem twardnieniu jej jądra. Fizyologiczna skleroza, zaczynająca się już właściwie w dzieciństwie, postępuje w późniejszych latach w przyspieszonem tempie i sprawia że soczewka traci swą prężystość i nie może na skurcz mięśnia rzęskowygo odpowiadać zmianą swego kształtu stanowiący istotę aktu akomodacyi. [patrz też: endometrioza leczenie, dieta w ciąży, objawy ciąży ]

Rozszezrzenie źrenic

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2016

0

Rozszerzenie źrenic występuje wśród warunków przeciwnych tym, jakie powoduje jej zwężenie, a więc :

1. Przy pogrążeniu oka w ciemności, a przynajmniej przy nagłem zmniejszeniu ilości wpadającego światła. W bezwzględnej ciemności, jak wykazał du Bois Reymond za pomocą zdjęć fotograficznych przy błyskawicznem świetle magnezyowem, źrenica jest ogromnie rozszerzona, tak, że tęczówka stanowi dookoła niej wąziutki tylko paseczek.

2, Przy zwolnieniu akomodacyi i konwergencyi,

3. Pewne podrażnienia nerwów obwodowych, a zwłaszcza podniety sprawiające ból, wywołują rozszerzenie źrenicy,

4. Tak samo działają niektóre stany psychiczne n. p. nagły przestrach.

5. Utrudnienie oddychania i wywołana niem duszność powoduje również rozszerzenie źrenicy. Zresztą i od prawidłowego toru oddechowego zależ4 drobne zmiany wielkości źrenicy. I tak wdechowi odpowiada rozszerzenie, a wydechowi zwężenie źrenicy. Nawet czynność serca odbija się na wielkości źrenic w postaci bardzo drobnych poruszeń, które niewątpliwie zależy tylko od zmian w wypełnieniu krwią naczyń tęczówki.

Skleroza soczewki rozwija się w oczach krótkowzrocznych i dalekowzrocznych tak samo, jak w oczach miarowych. Optyczny jednak wynik tej sklerozy, t. j. presbyopia, ulega w zależności od wad refrakeyi bardzo znacznym zmianom. Łatwo zrozumieć, że przy HP. trudność wyraźnego widzenia z bliska pojawi się nieraz o cały szereg lat wcześniej, niż przy emmetropii. Myopia zaś opóźnia. wystąpienie objawów presbyopii, względnie klucza je zupełnie. Jeśli stopień myopii jest taki, że p. remotum znajduje się w odległości mniejszej niż 30 cm, oko nie uzbrojone szkłem, widzi przez cale życie drobne przedmioty bliska, bez wszelkiej pomocy akomodacyi. Wszystkim oczom jednak wspólne jest to zasadnicze znamię presbyopii, że w wieku schyłkowym tracą zdolność do dynamicznych zmian refrakcyi i tylko za środków sztucznych, t. j. za pomocą odpowiednich szkieł; możemy zmieniać silę ich refrakcyi statycznej i umożliwiać im wyraźne widzenie raz na mniejszą, to znowu większą odległość. Wielkość źrenicy nie jest stałą, lecz zmienia się ustawicznie pod wpływem rozmaitych czynników. Ruchy źrenicy odbywają się w ten sposób, że pasek tęczówki, który ją otacza, bądź to zwęża się, bądź rozszerza i zależnie od tego otwór źreniczny powiększa się lub pomniejsza, zachowując przytem zawsze kształt w przybliżeniu okrągły. Ruchy źrenicy są, nieświadome i niezależne a przychodzą do skutku albo na drodze odruchowej pod wplywem rozmaitych bodźców. [patrz też: endometrioza leczenie, dieta w ciąży, objawy ciąży ]