Wada refrakcji

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-07-2019

0

Stosunki zakresu i szerokości akomodacyi zmieniają się zupełnie, jeśli zachodzi jakakolwiek wada refrakcyi. Zakres akomodacyi zmniejsza sie przy myopii, gdzie punctum rentotun znajduje się w skończonej, zazwyczaj niewielkiej odległości przed okiem. Np. przy myopii równej 2.0 D, jeśli punctum znajduje się w odległości 5 cm, zakres akomodacyi wynosi 45 cm. Przy hypermetropii, gdzie punctum remotum znajduje się poza okiem, a zatem w odległości ujemnej, zakres sięga w obu kierunkach do nieskończoności, wyłączona jest zeń tylko przestrzeń od punctum .Z wzoru tego można zauważyć podczas akomodaeyi żadnego przesunięcia soczewki, a wtedy przy poruszeniach oka wykonuje ona tylko drgające ruchy. Read the rest of this entry »

Akomodacya względna

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-07-2019

0

Wpatrując się obu oczyma w przedmiot bliski, musimy nie tylko akomodować z siłą odpowiadającą jego odległości, ale i osie widzenia obydwóch oczu tak skierować, żeby się w tym przedmiocie przecinały. W razie niedopełnienia tego ostatniego warunku widzielibyśmy przedmiot wprawdzie wyraźnie, ale podwójnie, gdyż obraz jego nie padałby w takim razie w obu oczach na odpowiadające sobie miejsca siatkówek, w szczególności na obie plamki żółte. Bliższe objaśnienie powstawania w tych warunkach podwójnego widzenia będzie podane w rozdziale o ruchach galek ocznych. Na razie chodzi o stwierdzenie, że każdy wysiłek akomodacyi skojarzony jest z ruchem zbieżnym oczu. Widzimy z powyższego, że tak siła akomodacyi jak i stępień zbieżności zależą od odległości przedmiotu, w który się wpatrujemy, a tem samem pozostaje ze sobą w ścisłym związku. Read the rest of this entry »

Przedwczesne przesycanie sie zdarza sie nieraz w chorobach zoladka, zwlaszcza w zwiotczeniu zoladka

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-07-2019

0

Przedwczesne przesycanie się zdarza się nieraz w chorobach żołądka, zwłaszcza w zwiotczeniu żołądka. Mogą je wywoływać także guzy żołądka i inne jego choroby zmniejszające jego pojemność (marskość żołądka, kiła żołądka i in. ) a także wycięcie znacznej części żołądka w celach leczniczych. Osoby zdrowe także przesycają się szybko, jeżeli silnie zaciągają się w pasie albo jedzą szybko, pośpieszne bowiem jedzenie wzmaga napięcie ścian żołądka. Nadmierne pragnienie (polydipsia) z chorób żołądka spostrzega się w rozszerzeniu żołądka i w chorobach przebiegających z nadmiernym wydzielaniem kwaśnego soku żołądkowego (supersecretio oastrica acida), a z chorób innych narządu trawienia przede wszystkim w przypadkach obfitych biegunek. Read the rest of this entry »

Live From The Field

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-07-2019

0

Read the rest of this entry »

Bólowi kurczowemu czesto towarzyszy uczucie walkowania w dolku w kierunku od lewego podzebrza w prawo i ku dolowi

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-07-2019

0

Bólowi kurczowemu często towarzyszy uczucie wałkowania w dołku w kierunku od lewego podżebrza w prawo i ku dołowi. Objaw ten jest wyrazem wzmożonych ruchów robaczkowych żołądka. W nadkwaśnym nieżycie żołądka bóle w dołku sercowym powstają po pokarmach mniej strawnych lub po pokarmach pobranych w dużej ilości. Przyczyną ich w tej chorobie bywa równoczesna przeczulica lub nadżerki błony śluzowej żołądka. W przeczulicy żołądkowej bóle w nadbrzuszu są zwykle silniejsze po pokarmach płynnych lub kwaśnych oraz tłustych, czasami zaś pojawiają się tylko po ściśle oznaczonych płynach i pokarmach, spożytych nawet w niewielkiej ilości. Read the rest of this entry »

Odbijanie sie(ructus sructitatio)

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-07-2019

0

Odbijanie się(ructus sructitatio). Chorzy na żołądek uskarżają się dość często na odbijanie się powietrzem. Zależy to zjawisko od wydostawania się z żołądka powietrza przez przełyk na zewnątrz. W lekkiej postaci spostrzega się je u osób zupełnie zdrowych, zależnie prawdopodobnie od ucisku przez pokarm bańki powietrznej w żołądku rozszerzającej się w okresie trawienia wskutek towarzyszącego temu aktowi lekkiego wzniesienia ciepłoty. Odbijanie się znaczniejsze bywa po wypiciu napojów gazowych, po spożyciu większej ilości takich pokarmów i po zażyciu takich leków (np. Read the rest of this entry »

Wymioty moga byc takze samodzielna nerwica zoladkowa

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-07-2019

0

Wymioty mogą być także samodzielną nerwicą żołądkową. W ostrym nieżycie żołądka wymioty pojawiają się zwykle wkrótce po działaniu czynnika chorobowego. Dla nieżytu przewlekłego na tle nadużywania alkoholu są znamienne wymioty na czczo (wymioty poranne, vomitus mciutinus) o składzie wodnisto-śluzowym bez domieszki miazgi pokarmowej śluz znajdujący się obficie w tych wymiocinach pochodzi nie tylko z żołądka, ale również – i to przede wszystkim – z gardła i z przełyku, dotkniętego nieżytem. W chorobie wrzodowej żołądka wymiotują chorzy zwykle w 1/2-3 godz. po jedzeniu, przy czym wymiociny są bardzo kwaśne. Read the rest of this entry »

W raku zoladka chorzy wymiotuja po jedzeniu lub na czczo

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-07-2019

0

W raku żołądka chorzy wymiotują po jedzeniu lub na czczo. Obfite krwawe wymioty skrzepłymi masami o czarnym lub brunatnym zabarwieniu spostrzega się w tej chorobie bardzo rzadko, natomiast chorzy zazwyczaj wymiotują gęstą ciecz o barwie gąszczu kawowego, często cuchnącą, zmieszaną tu i ówdzie ze skrzepami krwi, przeważnie zaś bez nich. Różnica w wyglądzie wymiocin krwawych, w chorobie wrzodowej i w raku żołądka zależy od tego, że w raku krwawienie jest stała i nieznaczne, wskutek czego krew łatwo się miesza z sokiem żołądkowym i jej barwnik przechodzi w hematynę. W rozszerzeniu przerostowym żołądka wymioty następują późno po spożyciu pokarmów, w 4-6 i więcej godzin. Są to tzw. Read the rest of this entry »

Zwiekszenie brzucha moze byc równomierne i nierównomierne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-07-2019

0

Zwiększenie brzucha może być równomierne i nierównomierne. Może ono zależeć: 1) od dużego nagromadzenia się tłuszczu w powłokach brzusznych oraz w sieci większej; 2) od znacznego obrzęku powłok brzusznych; 3) od puchliny brzusznej; 4) od znacznego wzdęcia brzucha; 5) od guzów brzusznych; u kobiet 6) od przepuklin; 7) od nagromadzenia się płynu, zwykle ropy, razem z gazami w jamie otrzewnej (pyopneumoperitonaeum). Zwiększenie objętości brzucha, zależne od dużego pokładu tłuszczowego w powłokach brzusznych i w sieci większej, spostrzega się u osób otyłych. Prócz ogólnej otyłości, cechuje je znaczne wypuklenie brzucha przede wszystkim w nadbrzuszu, lejkowate zagłębienie pępka i przy cichym opukiwaniu odgłos opukowy stłumiony lub przytłumiony, Znaczne zwiększenie brzucha (brzuch kulisty) na tle miejscowego nagromadzenia się tłuszczu spostrzega się w chorobie Cushinga, zależnie od zaburzenia gospodarki tłuszczowej. Prócz innych objawów- cho robę Cushinga cechuje duży pokład tłuszczu także na szyi i zwłaszcza na karku i twarzy, która wygląda jak księżyc w pełni. Read the rest of this entry »

Angiotensyna II w leczeniu wstrząsu rozszerzającego naczynia cd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 02-07-2019

0

Wszyscy inni badacze, personel badawczy, pacjenci, rodziny i sponsor nie byli informowani o przydzielonych zadaniach podczas badania. Reżim kliniczny
Wyjściowe średnie ciśnienie tętnicze ustalono jako średnią z trzech oznaczeń, każde w trzech powtórzeniach, które otrzymano 30, 15 i 0 minut przed leczeniem. Wlewy rozpoczęto w dawce równoważnej 20 ng angiotensyny II na kilogram na minutę i dostosowywano je w ciągu pierwszych 3 godzin w celu zwiększenia średniego ciśnienia tętniczego do co najmniej 75 mm Hg (Tabela Podczas tego okresu dostosowywania dawki wazopresorów o standardowej opiece były utrzymywane na stałym poziomie i nie można było ich zwiększyć, z wyjątkiem względów bezpieczeństwa. Jeśli te dawki zostały zwiększone, pacjent został oznaczony jako nie mający odpowiedzi na interwencję w badaniu. Maksymalna szybkość podawania badanego leku lub placebo w ciągu pierwszych 3 godzin była równa dawce 200 ng na kilogram na minutę. Read the rest of this entry »