Podstawowa insulina i układ sercowo-naczyniowy i inne wyniki w cukrzycy AD 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-06-2019

0

Założenie dotyczące proporcjonalnych zagrożeń zostało ocenione przez testowanie interakcji czasu z grupą leczoną. Przypadkową cukrzycę od czasu randomizacji porównano z zastosowaniem testu Cochrana-Mantela-Haenszela stratyfikowanego zgodnie z alokacją czynnikową i wcześniejszym zdarzeniem sercowo-naczyniowym, i obliczono iloraz szans. Trwałość tego efektu została zbadana przez powtórzenie analizy po drugim doustnym badaniu tolerancji glukozy po podaniu doustnym. Ogólny wskaźnik błędów typu I wynoszący 5% dla dwóch wyników w postaci współwystępowania został podzielony tak, że pierwszy wynik pierwotny został przebadany przy wartości P wynoszącej 0,044, a drugi wynik coprimary został przetestowany przy wartości P wynoszącej 0,01; brakaddliwość tych wskaźników błędu odzwierciedla korelację między tymi wynikami. Nominalny poziom istotności dla wszystkich innych analiz wynosił P <0,05.
Wyniki
Badana populacja
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa uczestników badania. Łącznie 12,537 uczestników (średnia wieku, 63,5 lat, 35% kobiet) zostało zapisanych z 573 kardiologii, cukrzycy lub innych ośrodków klinicznych w 40 krajach. Dane z dodatkowych 75 osób w 3 lokalizacjach zostały wykluczone, podczas gdy badanie było w toku na wniosek krajowych agencji regulacyjnych po ich audytach danych z tych stron. Mediana okresu obserwacji wynosiła 6,2 roku (zakres międzykwartylowy, 5,8 do 6,7); na końcu badania status pierwotnego wyniku był znany dla 12 443 uczestników (99%) (rysunek S1 w dodatkowym dodatku). Wyjściową charakterystykę przedstawiono w Tabeli 1.
Używanie insuliny i osiągnięcie poziomu glukozy na czczo
Tabela 2. Tabela 2. Stosowanie insuliny i indeksy glikemiczne podczas próby. Po roku 50% grupy insuliny-glargine miało poziom glukozy w osoczu na czczo na poziomie 94 mg na decylitr (5,2 mmol na litr) lub mniej, i ten poziom został utrzymany (tabela 2). Mediana dawki insuliny wzrosła z 0,31 jednostki na kilogram masy ciała (odstęp międzykwartylowy, 0,19 do 0,46) przez rok do 0,40 jednostek na kilogram (zakres międzyroczny, 0,27 do 0,56) do 6 roku (tj. 28 jednostek na dzień w 70 -kg osoba). Po 2 latach 5398 uczestników grupy insuliny-glargine (90%) było adherentnych wobec insuliny glargine; po 5 latach 4719 (85%) było adherentnych. W przedostatniej wizycie (tj. Przed zwężeniem i przerwaniem podawania insuliny u uczestników bez cukrzycy) insulina została trwale przerwana przez 19% grupy insuliny-glargine (Tabela S1 w Dodatku Aneks). W tym czasie 80% stosowało jakąkolwiek insulinę, 35% nie stosowało żadnych doustnych środków obniżających stężenie glukozy, a 47% stosowało metforminę.
Nieliczni uczestnicy grupy leczonej standardowo stosowali insulinę podczas badania (Tabela 2). Pod koniec badania 11% stosowało insulinę, 19% nie stosowało doustnych środków obniżających stężenie glukozy, 60% stosowało metforminę (tabela S2 w dodatkowym dodatku), a mediana stężenia glukozy w osoczu na czczo wynosiła 123 mg na decylitr. (6,8 mmol na litr)
[podobne: gruczoł bartoliniego, zrzeszotnienie kości, hepavax ]

Comments (0)

Article marked with the noticed of: dobry stomatolog[…]

Piszta co chceta

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: psychoterapia wrocław[…]

Bo lubię owoce… Jeść

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kosmetyczka lublin[…]

wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

Powiązane tematy z artykułem: gruczoł bartoliniego hepavax zrzeszotnienie kości