Odmiany niezborności

Filed Under (Uncategorized) by admin on 12-09-2019

0

Stopień refrakcyi w każdym z głównych południków zależy od położenia ekranu, czyli siatkówki. Ponieważ w południku pionowym refrakcya jest silniejsza, promienie równoległe padające na ten południk muszą się przeciąć przed siatkówką, a na siatkówce utworzą pionową linijkę rozproszenia. W Pionowym zatem przekroju panuje myopia. Po zastanowieniu się zrozumiemy, że w tym wypadku siatkówka leży w miejscu drugiej (dalszej) linii ogniskowej konoidu Sturma. Niezborność taka nosi nazwę Astigmatismus simplea. Łatwo jednak zrozumieć, że poza tymże samym typem niezborności rogówkowej prostej da się ukrywać różne inne stosunki refrakcyjne. Że południk pionowy zbiera promienie równoległe na siatkówce, a w takim razie południk poziomy słabszą refrakcyę zbierze promienie poza siatkówką, w przekrou zatem poziomym istnieć będzie hypermetropin. Siatkówka w tym przypadku znajduje się w miejscu pierwszej (bliższej) linii ogniskowej konoidu Sturm a, a niezborność taka nazywa się Astmetroeicus simple; również tak w pionowym jak i w poziomym południku panować może refrakcya zbyt silna, czyli myopia, ale nie jednaka co do stopnia, mianowicie silniejsza w przekroju pionowym. W tym wypadku cały konoid Sturma znajduje się przed siatkówką, a niezborność taka nosi nazwę Astmuopicus compoyitus. Może tak samo w obu południkach istnieć refrakcya zbyt słaba, czyli hypermetropia, oczywiście również niejednaka do do stopnia, mianowicie znaczniejsza w przekroju słabszej krzywizny t. j. w południku poziomym. W tym wypadku cały konoid Sturma leży poza siatkówką, a niezborność taka nazywa Astigmatismus compositus. Na koniec może zachodzić taki wypadek, że w jednym z południków refrakeya jest, zbyt silna, panuje zatem myopia, a w drugim zbyt słaba, czyli hypermetropia. W obranym przykładzie typu niezborność prosti myopia potrzebna jest tylko w przekroju pionowym, a hypermetropia w przekroju poziomym. Siatkówka w takim wypadku przecina konoid Sturma w jakiemś miejscu pomiędzy jedną a drugą linią ognisk0 M. Wszystkie wyżej opisane rodzaje niezborności mogą występować na tle odwrotnego lub skośnego typu rogówkowego, a tak samo mogą. być następstwem niezborności soczewkowej, albo wreszcie wypadkową działania astygmatyzmu rogówki i soczewki. Stopień niezborności wyrażamy różnicą siły refrakcyi obu południkach  żółtej, gdzie siatkówka jest najcieńsza i składa się tylko z jednej warstwy czopków. Na odwrót w obrębie tarczy nerwu wzrokowego, gdzie nie ma ani czopków, ani pręcików, siatkówka nie jest na światło wcale wrażliwa. Miejscu temu odpowiada w polu widzenia t. zw. ślepa plamka Mariotte a. Jest rzeczą bardzo łatwą przekonać się o jej istnieniu. Jeżeli wpatrujemy się z bliska w biały krzyżyk, okiem prawem, zamknąwszy oko lewe i oddalamy się stopniowo, to zauważymy, że, gdy odsuniemy się na odległość 307 mm., przestajemy zupełnie widzieć biały krążek. Istotnie tej chwili obraz tego krążka pada na tarczę nerwu wzrokowego, która jest zupełnie na światło niewrażliwa. Oddalenie kątowe plamki Mariottea od środka pola widzenia wynosi 1211. [podobne: piperine forte skutki uboczne, kamica zolciowa, hepavax ]

Comments (0)

Popytajcie lekarzy na oddziałach onkologicznych

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu leczenie kanałowe ceny[…]

Istotne znaczenie mają tu metabolity wtórne

Powiązane tematy z artykułem: hepavax kamica zolciowa piperine forte skutki uboczne