Odczuwany przez chorych smak bywa rózny: kwasny, gorzki, slony, slodki, gnilny itd

Filed Under (Uncategorized) by admin on 12-06-2018

0

Odczuwany przez chorych smak bywa różny: kwaśny, gorzki, słony, słodki, gnilny itd. Pomimo to, że chorzy przywiązują duże znaczenie do zaburzeń smaku, nie odgrywają one roli w rozpoznawaniu chorób narządu Obłożony język stanowi często skargę chorych na żołądek. Przyczyny tego objawu podmiotowego i przedmiotowego i jego znaczenie p. str. 110. Gniecenie, ciężar, pełność w dołku sercowym. Bardzo często w chorobach żołądka zarówno organicznych, jak i czynnościowych słyszy się skargi na uczucie gniecenia, ciężaru i pełności w dołku sercowym. Może ono towarzyszyć zarówno wzmożeniu napięcia ściany żołądka, (hnrperperistoie), jak i jego osłabieniu (hypopeistole). W chorobach czynnościowych żołądka dolegliwości te pojawiają się na czczo lub po jedzeniu, przy czym chory może doznawać ich stale po każdym pokarmie, nawet nieobfitym, lub na odwrót zależą one nie od ilości i jakości pokarmu, lecz od stanu układu nerwowego. W przeczu licy błony śluzowej żołądka (hyperaesthesia ventriculi) nieraz są one silniejsze po pokarmach płynnych, a niekiedy pojawiają się tylko po niektórych z nich, np. po occie. [hasła pokrewne: endometrioza jajnika, wkładki sfp, anatomia palpacyjna ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: anatomia palpacyjna endometrioza jajnika wkładki sfp