Niezborność oka

Filed Under (Uncategorized) by admin on 12-09-2019

0

Ustawiając kolejno ekran w różnych miejscach konoidu, otrzymamy obraz krzyża, którego oba ramiona będą zatarte. Raz ramię pionowe będzie się przedstawiać jako szersza, a poziome jako cieńsza smuga, drugi raz odwrotnie, stosownie do tego, czy przekrój wiązki niezbornych promieni w danem miejscu ma postać elipsy poziomo, czy pionowo ustawionej. W jednym tylko miejscu pośredniem, gdzie przekrój konoidu jest kołem, r mazanie obu ramion krzyża będzie równomierne. Tutaj niedokładność obrazu jest taka sama, jak wtedy, gdy przy użyciu soczewki sferycznej wypukłe umieścimy ekran przed albo poza jej ogniskiem, oraz taka, jaką posiadają obrazy przedmiotów odległych na siatkówce oka, mającego myopię lub sferyczną hypermetropię. Z powyższego przedstawienia widzimy, że system niezborcy w żadnym wypadku nie może dać wyraźnego obrazu. Jeśli położenie ekranu odpowiada jednej lub drugiej linii ogniskowej, to przynajmniej niektóre linie i zarysy przedmiotów, te mianowicie, co przebiegają równolegle do jednego z południków głównych astygmatyzmu, występują ostro i wyraźnie, ale równocześnie inne linie tego samego przedmiotu przebiegające w drugim, przeciwnym południku głównym, są bardzo zatarte, na cze cierpi nadzwyczajnie wyrazistość całego obrazu. Niezborność Oka zależy przede wszystkiem od niezborności i ma postać zbliżoną do elipsoidu rotacyjnego. Niezborna może być oczywiście i soczewka oczna, może zależeć od nierównomiernej krzywizny przedniej i tylnej powierzchni, albo od tego że cala jest do osi optycznej, oka nieco nachylona. Podczas jednak gdy powierzchnia rogówki rozdziela ośrodki o bardzo różnej gęstości, a zatem o wielkiej różnicy współczynników załamania, to różnice między współczynnikami załamania ośrodków w głębi oka są bez porównania mniejsze. Z tego powodu niezborność działanie soczewki ocznej objawia się nierównie słabiej od astygmatyzmu. Niemniej jednak całkowity astygmatyzm oka równa się sumie względnie różnicy niezbornego działania rogówki i soczewki. Działania te mogą się częściowo lub całkowicie znosić n. p., jeżeli południkowi zmniejszonej refrakcyi na rogówce odpowiada południk wygórowanej refrakcyi na soczewce. W przeciwnym razie niezborności muszą się dodawać. W przypadkach, gdzie główne południki niezborności rogówkowej i soczewkowej nie leżą w tych samych płaszczyznach, stosunki optyczne oka wikłają się przez to niepomiernie.  W pierwszym rzędzie na uwagę zasługuje niezborność rogów Rozróżniamy trzy typy tej niezborności: Astigmatismus rectus, gdzie południk najsilniejszej refrakcyi jest w przybliżeniu pionowy, a południk najsłabszej refrakcyi poziomy; Astigmatismus inversus, gdzie rzecz ma się odwrotnie, gdzie zatem najsilniejsza refrakcya panuje w południku poziomym, a wreszcie Astigmatismus obliquus, gdzie główne południki przebiegają mniej lub więcej skośnie. W każdym wypadku, o ile astygmatyzm jest regularny, obydwa południki stoją na sobie prostopadle. W oczach prawidłowych, zdarzają się wszystkie trzy powyższe typy, najczęściej jednak Astigmatismus który uważamy na typ niezborności fizyologicznej. [podobne: piperine forte skutki uboczne, kamica zolciowa, hepavax ]

Comments (0)

Mój przyjaciel cierpi na tę alergię

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ortodonta[…]

Ja polecam suplement wapń

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: alkomaty jednorazowe[…]

Sugeruje poczytać o nietolerancji i alergiach

[..] Cytowany fragment: siłownie zewnętrzne producent[…]

To było 40 lat temu, a nie zmieniło się pod tym względem nic

Powiązane tematy z artykułem: hepavax kamica zolciowa piperine forte skutki uboczne