Niezborność (Astygmatyzm)

Filed Under (Uncategorized) by admin on 13-09-2019

0

W latach dojrzałych stałe napięcie akomodacyi wyrównywa fizyologiczną hypermetropię. W wieku zgrzybiałym ten mechanizm wyrównawczy odpada, i nie tylko hypermetropia, dawniej ukryta, wydobywa się na jaw, lecz potęguje się jeszcze nieco wskutek zmiany fizycznych własności soczewki. Po 67 roku życia niemal wszystkie prawidłowe oczy okazują hypermetropię, która nie dochodzi do tej miary, co u noworodków, ale wynosi zwykle 1/2—2 D. To nieznaczne zmniejszenie refrakcyi statycznej w późnych latach życia jest zjawiskiem ściśle fizyologicznem. tak, że w tych razach, gdzie znajdujemy u starców emmetropię, przypuszczać raczej musimy, że powstała ona  również przez zmniejszenie refrakcyi z myopii, która w nieznacznym stopniu musiała u nich istnieć w latach dojrzałych. Dotychczas przyjmowaliśmy, że rozmaite stany refrakcyi, o jakich była mowa, nie przedstawiają żadnych różnic w poszczególnych przekrojach gałki ocznej. Wyobrażaliśmy sobie, że oko w całości powstaje niejako przez obrót dookoła osi przednio-tylnej tego przekroju. który przedstawia jego stan refrakcyi. Tego rodzaju stany refrakcyi, prawidłowej, ezy nieprawidłowej, nazywamy zatem sferycznymi. W rzeczywistości jednak, w warunkach fzyologicznych, sprawa przedstawia się inaczej. Oko prawidłowe w różnych przekrojach przez oś optyczną przeprowadzoną osiąga niejednaki stopień refrakcyi, przedstawia zatem system optyczny nazwany, jak wiadomo, systemem niezbornym. Istotę panujących w nim stosunków optycznych określamy nazwą niezborności. Oko prawidłowe jest niezborne. Ta jego własność staje się wadą. Jeśli różnice pomiędzy silą refrakcyjną poszczególnych przekrojów przekroczą pewną granicę i spowodują wyraźne obniżenie bystrości wzroku. Aby zdać sobie sprawę ze sposobu załamywania się promieni w niezbornym systemie optycznym, wystarczy wykonać następujące proste doświadczenie: złóżmy dwie soczewki, soczewkę wypukłą sferyczną ze soczewką cylindryczną płasko-wypukłą wyciętą z pobocznicy szklanego walca. Ta ostatnia soczewka przekroju prostopadłym do osi walca posiada najsilniejsze działanie skupiające promienie, w przekroju zaś równoległym do osi walca nie skupia promieni wcale i działa tak, jak płytka o płaskich, równoległych ścianach. W przekrojach pośrednich skośnych, refrakcya soczewki takiej jest również pośrednią i od przekroju prostopadłego do osi do przekroju równoleglego z osią maleje od wartości maksymalnej do zera. Wybierzmy soczewkę wypukłą sferyczną + 10 D, cylindryczną wypukłą o maksymalnej refrakcyi np. -1— D. Złóżmy je tak, ażeby oś soczewki cylindrycznej przebiegała pionowo. Stwarzamy w ten sposób system optyczny, w którym w przekroju pionowym, gdzie szkło cylindryczne nie działa optycznie wcale, refrakcya przedstawia wartość 10 D, zależną wyłącznie od soczewki  sferycznej. Natomiast w przekroju poziomym refrakcya obu soczewek dodaje się, wynosi zatem + 15 D. Wreszcie w przekrojach pośrednich wartość refrakcyi jest również pośrednią. [patrz też: piperine forte skutki uboczne, kamica zolciowa, hepavax ]

Comments (0)

Pisane na kolanie

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu trenbolone[…]

Taki sok jest smaczny, a witaminy i enzymy zawarte w nim działają natychmiast

Powiązane tematy z artykułem: hepavax kamica zolciowa piperine forte skutki uboczne