Mogamulizumab (Anti-CCR4) w mielopatii powiązanej z HTLV-1

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Ludzki wirus T-limfotropowy typu (HTLV-1) powoduje osłabiającą chorobę neurologiczną mielopatię tropikalną związaną z HTLV-1 związaną z mielopatią tropikalną (HAM-TSP), jak również białaczkę-chłoniaka z komórek T dorosłych (ATLL). U pacjentów z HAM-TSP HTLV-1 infekuje głównie limfocyty T CCR4 + i wywołuje zmiany funkcjonalne, ostatecznie powodując przewlekłe zapalenie rdzenia kręgowego. Ocenialiśmy mogamulizumab, humanizowane przeciwciało monoklonalne anty-CCR4, które atakuje zainfekowane komórki, u pacjentów z HAM-TSP. Metody
W tym niekontrolowanym badaniu fazy 1-2a ocenialiśmy bezpieczeństwo, farmakokinetykę i skuteczność mogamulizumabu u pacjentów z opornym na glikokortykoidy HAM-TSP. W badaniu fazy zwiększania dawki, 21 pacjentów otrzymało pojedynczą infuzję mogamulizumabu (w dawkach 0,003 mg na kilogram masy ciała, 0,01 mg na kilogram, 0,03 mg na kilogram, 0,1 mg na kilogram lub 0,3 mg na kilogram) i obserwowano je przez 85 dni. Spośród tych pacjentów 19 kontynuowało badanie fazy 2a i otrzymywało infuzje w okresie 24 tygodni wynoszące 0,003 mg na kilogram, 0,01 mg na kilogram lub 0,03 mg na kilogram w 8-tygodniowych odstępach lub infuzje 0,1 mg na kilogram lub 0,3 mg na kilogram w 12-tygodniowych odstępach.
Wyniki
Skutki uboczne mogamulizumabu nie ograniczały podawania do maksymalnej dawki (0,3 mg na kilogram). Najczęstsze działania niepożądane to wysypka stopnia lub 2 (u 48% pacjentów) oraz limfopenia i leukopenia (każde u 33%). Zależne od dawki zmniejszenie obciążenia prowokacyjnego w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej (spadek w dniu 15 o 64,9%, przedział ufności 95% [CI], od 51,7 do 78,1) i markery stanu zapalnego w płynie mózgowo-rdzeniowym (spadek w 29. dniu o 37,3% [95% CI, 24,8 do 49,8] na poziomie CXCL10 i 21,0% [95% CI, 10,7 do 31,4] na poziomie neopteryny) utrzymywano z dodatkowymi infuzjami w całym badaniu fazy 2a. Zmniejszenie spastyczności odnotowano u 79% pacjentów i zmniejszenie niepełnosprawności ruchowej w 32%.
Wnioski
Mogamulizumab zmniejszał liczbę komórek zakażonych HTLV-1 i poziom markerów stanu zapalnego. Wysypka była głównym skutkiem ubocznym. W przyszłych badaniach należy wyjaśnić wpływ mogamulizumabu na kliniczny HAM-TSP. (Finansowane przez Japońską Agencję ds. Badań Medycznych i Rozwoju oraz Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej, numer próbny UMIN, UMIN000012655.)
[patrz też: radan med gliwice, fosfeny, zrzeszotnienie kości ]

Comments (0)

[..] Odniesienie w tekscie do klinika stomatologiczna warszawa[…]

eczę się na migotanie przedsionków serca

[..] Cytowany fragment: glutamina[…]

Jak pojwi się problem to najlepiej iśc z nim do specjalisty

Powiązane tematy z artykułem: fosfeny radan med gliwice zrzeszotnienie kości