Mięsień rzęskowy

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-09-2019

0

Unerwienie akomodacyi. Wspomnieliśmy wyżej, że napięciu akomodacyi towarzyszy stale odpowiedni ruch zbieżny gałek ocznych. Równocześnie z napięciem akomodacyi zwężaja się obie źrenice. Wszystkie te trzy ruchy odbywają się pod wpływem nerwu ruchowego. Włókna, które wywołują skurcz mięśnia rzęskowego i powodują tem samem napięcie akomodacyi, wychodzą z przyśrodkowego jądra nerwu okoruchowego i dochodzą do zwoju rzęskowego (ganqlion ciliare), gdzie się kończą, oplatając drobnemi włókienkami komórki zwojowe. Włókna wychodzące z tych komórek tworzą nerwy rzęskowe, które wnikają do galki ocznej. Drażnienie za pomocą prądu elektrycznego tych nerwików (cdiares breves) powoduje przesunięcie ku przodowi naczyniówki i równocześnie przesuwa równik soczewki 0 mm ku przodowi (Hen sen i Vojlkers 1898). Wiadomo że nikotyna poraża komórki nerwowe zwojów, nie włókien nerwowych. Otóż Langley i Anderson, drażniąc nerw okoruchowy u kotów i królików zatrutych nikotyną, przekonali się, że drażnienie to nie wywołuje skurczu akomodacyi. Zauważyć jednak należy, że inni autorowie nie znaleźli tak wybitnej różnicy między trwaniem skurczu a rozkurczu.  Szerokość akomodacyi nie jest stała, lecz od wczesnej młodości do najpóźniejszych lat stopniowo maleje. To zmniejszenie się sprawności akomodacyjnej objawia się tern, że punkt coraz bardziej się od oka oddala. Jednak i w stosunkach prawidłowych skojarzenie między zbieżnością a akomodacyą nie jest tak silne, żeby nie mogło ulegać pewnemu rozluźnieniu, obracającemu się co prawda w dość szczupłych granicach. I tak, gdy wpatrujemy się obuocznie w punkt odległy, wtedy przy obustronnej emmetropii akomodacya wynosi D 3 kąty metryczne. Jeśli jednak przed obydwoma oczyma ustawimy soczewki wklęsłe o sile n. p. 101 to mimo tego możemy przedmiot w tejże samej odległości trzymany widzieć tak samo wyraźnie, jak poprzednio. Nie może się to stać inaczej, jak tylko przez napięcie akomodacyi o jedne dyoptryę więcej, przez co zostaje zniesione rozpraszające działanie szkieł wklęsłych. Każde oko z osobna akomoduje zatem obecnie z Siłą D, podczas gdy zbieżność musi nadal wynosić tylko 3 kąty metryczne. Analogicznie możemy przed obydwa oczy ustawić soczewki wypukłe -4- 1 0 D i przekonamy się również, że przedmiot trzymany w odległości 33 em może być mimo to wyraźnie widziany. Szerokość akomodacyi wyrażona różnicą między najsilniejszem szkłem a najsilniejszem szkłem wypuklem przez jakie danym niezmiennym stopniu zbieżności można obuocznie widzieć przedmiot jednako wyraźnie nazywamy szerokością akomodacyi względnej. Tę część akomodacyi względnej, za pomocą której oczy mogą przy niezmienionej zbieżności połamać szkła wklęsłe, nazywamy akomodacyą względną. Dodać trzeba, że, jak akomodacya może się w pewnych warunkach wyłamać z pod wpływu konwergencyi, tak też i na odwrót konwergeneya posiada możność przekroczyć poniekąd granicę zależności, w jakiej pozostaje od akomodacyi, Jesteśmy mianowicie w stanie za pomocą odpowiednio przed oczyma ustawionych pryzmatów zniewolić oczy do zwiększania lub zwolnienia konwergencyi przy zachowaniu stałej i niezmiennej odległości przedmiotu, a zatem przy jednym i tym samym stopniu napięcia akomodacyi. [patrz też: gastrotuss baby opinie, ból dziąsła po wyrwaniu zęba, tianeptyna ]

Comments (0)

Jestem w ciąży

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: naturalne kosmetyki dla noworodka[…]

jedni pisza tak drudzy inaczej

Powiązane tematy z artykułem: ból dziąsła po wyrwaniu zęba gastrotuss baby opinie tianeptyna