Etanercept jako monoterapia u pacjentów z łuszczycą ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-02-2019

0

Ogółem, 94 procent pacjentów ukończyło 12 tygodni leczenia, a 88 procent ukończyło 24 tygodnie, z podobnymi odsetkami pacjentów kończących leczenie w każdej grupie. Skuteczność
Tabela 2. Tabela 2. Odpowiedzi kliniczne w 12 i 24. tygodniu. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności w tym badaniu był odsetek pacjentów z poprawą co najmniej 75 procent w zakresie wskaźnika nasilenia i nasilenia łuszczycy w 12. tygodniu (tabela 2). W 12. tygodniu nastąpiła poprawa u 4% pacjentów w grupie placebo, w porównaniu z 14% w grupie z niską dawką etanerceptu, 34% w grupie z umiarkowaną dawką etanerceptu i 49% w grupie grupa wysokodawkowa-etanercept (p <0,001 dla wszystkich trzech porównań z grupą placebo). Wystąpiła statystycznie istotna różnica w stosunku do grupy placebo w stosunku do pacjentów z taką poprawą już w 4. tygodniu w grupie z dużą dawką i 8 tygodniu w grupie z dawką średnią.
Rycina 1. Rycina 1. Odpowiedź kliniczna na leczenie etanerceptem mierzona wskaźnikiem powierzchni i nasilenia łuszczycy (panel A), statyczną globalną oceną lekarza (panel B) i wskaźnikiem jakości życia zgłaszanym przez dermatologię (panel C) . Po 12. tygodniu pacjenci w pierwotnej grupie placebo byli leczeni etanerceptem.
Odsetek pacjentów z poprawą wskaźnika obszaru i nasilenia łuszczycy o co najmniej 50 procent we wszystkich trzech grupach etanerceptowych oraz odsetek z poprawą o co najmniej 90 procent w grupach średnich i dużych dawek był również znacząco wyższy. różni się od proporcji w grupie placebo w 12. tygodniu (Tabela 2). Średnia procentowa poprawa wskaźnika obszaru i nasilenia łuszczycy z linii podstawowej była statystycznie istotna dla wszystkich trzech grup etanerceptowych już w 2. tygodniu badania; w 12. tygodniu średni poziom poprawy wynosił 40,9 procent w grupie otrzymującej małą dawkę, 52,6 procent w grupie otrzymującej średnią dawkę i 64,2 procent w grupie z dużą dawką, w porównaniu do 14,0 procent w grupie placebo (tabela 2). i rysunek 1).
Wyniki 24-tygodniowej oceny są również przedstawione w Tabeli 2. W 24. tygodniu u 75% lub więcej pacjentów uzyskano poprawę o 75% lub więcej w grupie leczonej małą dawką etanerceptu, 44% osób w grupie grupa dawkowania i 59 procent osób w grupie z dużą dawką. Ponieważ pacjenci z grupy placebo otrzymywali etanercept po 12. tygodniu, analiza ta nie obejmowała kontroli placebo. W 24 tygodniu osiągnięto poprawę o 75 procent lub więcej u 33 procent pacjentów w pierwotnej grupie placebo, którzy zaczęli przyjmować etanercept po 12. tygodniu – odsetek odpowiedzi zgodny z obserwowanym w grupie otrzymującej średnią dawkę etanerceptu w 12. tygodniu (34 procent) (tabela 2).
W 12. tygodniu odsetek pacjentów w każdej z grup etanerceptowanych przez lekarza, jako oczywistych lub prawie niewidocznych dla łuszczycy, był znacząco różny od odsetka w grupie placebo (p <0,001 dla wszystkich trzech porównań) (tabela 2) . Różnice te były znaczące dla wszystkich grup etanercept już w 4 tygodniu badania. Dodatkowo, w drugim tygodniu, Statyczna Globalna Ocena Lekarza we wszystkich grupach etanerceptowych znacznie różniła się od tej w grupie placebo.
Średnia procentowa poprawa w porównaniu z linią podstawową w Dermatology Life Quality Index była istotna we wszystkich grupach etanercept w 2. tygodniu; w 12. tygodniu średnia poprawa wyniosła 47,2% w grupie otrzymującej małą dawkę, 50,8% w grupie otrzymującej średnią dawkę i 61,0% w grupie z dużą dawką, w porównaniu z 10,9% w grupie placebo (p <0,001 dla wszystkie trzy porównania z grupą placebo) (rysunek 1) [podobne: pomsky allegro, tianeptyna, puls wałcz ]

Comments (0)

Article marked with the noticed of: Ortodonta cennik Kraków[…]

Trzeba się nieźle natrudzić aby takowe znaleźć w aptekach

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: firma cateringowa[…]

wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

[..] Odniesienie w tekscie do lipoliza iniekcyjna warszawa[…]

Konieczne jest branie leków

Powiązane tematy z artykułem: pomsky allegro puls wałcz tianeptyna