Drżenie gałek ocznych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-09-2019

0

Tu wspomnieć należy o t. zw. drżeniu gałek ocznych (nystagmus), które polega na mniej lub więcej szybkich, skojarzonych, drgających ruchach oczu, o charakterze najczęściej wahadłowym. Nystagmus, jako taki, jest objawem nieprawidłowym i należy do zakresu patologii, ale w. pewnych postaciach i wśród szczególnych warunków, bądź naturalnych, bądź sztucznie sprowadzonych, Objaw ten musi być uważany za ściśle fizyologiczny odczyn ze strony ruchowego narządu gałek ocznych. Jeśli położywszy na dłoni, obracamy nią na przemian w prawo i w lewo, możemy zauważyć, że oczy jej, wlepione w jakiś przedmiot, zach0wają kierunek niezmienny. Ściśle biorąc wykonują one ruchy skojarzone, wahadłowe, ale tak wymierzone, że przez nie zobojętnianie się tylko zmiany położenia głowy i ciała. Jest to fizyologiczny nystagmus, dzięki gałek ocznych w stosunku do reszty ciała, zapewniają oczom w przestrzeni zupełną nieruchomość. Zupełnie podobne, wahadłowe ruchy oczu obserwować można u człowieka, który np. jadąc koleją wygląda przez okno zawiesiwszy spojrzenie na jakimś przedmiocie koło drogi kolejowej, n, p. na słupie telegraficznym, wiedzie za nim oczyma, dopóki tenże nie zniknie za framugą okna, poczem szybkim ruchem przerzuca spojrzenie w kierunku biegu pociągu na drugi słup, który się w oknie pqiawia, następnie na trzeci i t. d. W ten sposób regularne wahania gałek ocznych, a każde z nich złożone jest z długiej fazy powolnej, gdy oczy gonią za uciekającym przedmiotem, i z krótkiej fazy szybkiej, gdy się przerzucają na nowy przedmiot. Jest to również nystagmus fizyologiczny. Ponieważ regulatorem ruchów ocznych jest tutaj akt widzenia ubocznego, a więc czynność wzrokowa, dlatego tę postać drżenia oczu można nazwać drżeniem  wzrokowem (nystagałus opticus). Oznaczenie to potrzebne jest dlatego, ze zupełnie podo ny nystagmus wywołać można przy całkowitem wytężeniu wrażeń wzrokowych, a więc w zupełnej ciemności lub przy zamkniętych powiekach. W takim wypadku źródłem podniety, która działu na ośrodek kojarzenny ruchów wicie błędnik. Podrażnienie zakończeń nerwu przedsionkowego przenosi się drogach nerwowych, których przebieg podlega jeszcze dyskusyi, na narząd ruchowy gałek ocznych, Podrażnienia błędnika dokonujemy sztucznie, b przez wielokrotny obrót ciała dookoła osi pionowej, bądź termicznie, za pomocą wstrzykiwania Ciepłej lub zimnej wody do zewnętrznego przewodu słuchowego, bądź wreszcie za pomocą prądu galwanicznego. Istnieją przyrządy t. zwany stagmograf (Buys, Wojaczek), za pomocą których zapisujemy, czy to na walcu, czy też na przewijającej się wstędze czułego papieru, krzywe ruchu gałek ocznych podczas takiego drżenia. Drżenie oczu w ten sposób wywołane nosi, w odróżnieniu od wzrokowego, nazywanego (nystagmus vestibularis). Pojedyńcze widzenie obuoczne wymagają spełnienia następujących trzech warunków: I) obie linie widzenia muszą być w jednej płaszczy%nie i albo przebiegać równolegle, jeśli spojrzenie skierowane jest na przedmiot odległy, albo przecinać się w punkcie przedmiotowym, jeśli tenże znajduje się bliżej; 2) przedmiot musi znajdować się we wspólnem obuocznem polu widzenia t. j. w tej przestrzeni, w której pola widzenia obu oczu wzajemnie się przykrywają; 3) obrazy oglądanego przedmiotu muszą padać w Obu oczach na t. zw. odpowiednie miejsca siatkówek. W pierwszym rzędzie takiemi odpowiedniemi miejscami są zagłębienia środkowe obu plamek żółtych, toteż przedmiot, na który kierujemy obie linie spojrzeniowe, zawsze widziany jest pojedyńczo. Ale i obrazy powstające na obwodowych częściach siatkówek mogą być zespalane w pojedyńcze wrażenia, o ile się na punktach, względnie miejscach odpowiednich. Za punkty odpowiednie uważam każde dwa z obu siatkówek położone są w jednakim kierunku i w jednakiej odległości. N. p. odpowiednimi są dwa punkty, z których jeden leży 0 200 na lewo od środka prawej siatkówki, drugi również 0 200 na lewo od środka lewej siatkówki.  Podzieliwszy każdą siatkówkę na cztery ćwiartki, widzimy od razu, że górno-wewnętrznej ćwiartce (a,) prawej siatkówki odpowiada górno-zewnętrzna lewej (a), podobnież ćwiartce b, odpowiada ćwiartka b i t. d. [podobne: fosfeny, oxycort cena, choroba menetriera ]

Comments (0)

[..] Odniesienie w tekscie do olej kukurydziany[…]

poza błonnikiem należy przyjmowac antyoksydanty

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Akcesoria do smartfona[…]

mam problem ze skaczącym ciśnieniem,

Powiązane tematy z artykułem: choroba menetriera fosfeny oxycort cena