Kombinowana terapia antyretrowirusowa i ryzyko zawału mięśnia sercowego ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Łącznie co najmniej 100 nowych przypadków zawału mięśnia sercowego było wymaganych do uzyskania wystarczającej mocy do wykrycia takiego wzrostu ryzyka (dwustronny błąd typu I, 5%, moc, 90%). Na podstawie wstępnych danych z badania EuroSIDA przyjęto, że częstość zawału mięśnia sercowego u tych osób zakażonych HIV-1 wynosi 3,3 na 1000 osobolat (Kirk O: komunikacja osobista), a zatem badanie musiało co najmniej 30 000 osobo-lat danych uzupełniających, zanim można będzie zbadać główny cel. Kolekcja danych
Pacjenci byli obserwowani prospektywnie podczas ich regularnych wizyt w ambulatoriach. Wszyscy kwalifikujący się pacjenci byli pod aktywną obserwacją w swoich indywidualnych kohortach w momencie włączenia do badania, niezależnie od ich statusu leczenia przeciwretrowirusowego. Pacjenci byli kolejno zapisywani do badania z klinik w każdej z uczestniczących kohort rozpoczynających się w grudniu 1999 r .; Rekrutacja została zakończona do kwietnia 2001 r. Read the rest of this entry »

Kombinowana terapia antyretrowirusowa i ryzyko zawału mięśnia sercowego

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Pozostaje kontrowersyjne, czy narażenie na skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe zwiększa ryzyko zawału mięśnia sercowego. Metody
W tym prospektywnym badaniu obserwacyjnym zapisaliśmy 23 468 pacjentów z 11 wcześniej ustalonych grup od grudnia 1999 r. Do kwietnia 2001 r. I zgromadziliśmy dane uzupełniające do lutego 2002 r. Zebrano dane dotyczące zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności oraz czynników ryzyka i częstości ich występowania. Read the rest of this entry »

Etanercept jako monoterapia u pacjentów z łuszczycą ad 7

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Proporcje pacjentów z niepożądanymi zdarzeniami i zakażeniami były podobne we wszystkich grupach leczonych aktywnie i grupie placebo w 12 tygodniu. Nie mogliśmy porównać grup etanercept z grupą placebo pod względem bezpieczeństwa w 24 tygodniu z powodu przejścia pacjentów z placebo do aktywnego leku w 12 tygodniu. Jednak układ infekcji i zdarzeń niepożądanych nie zmienił się w ciągu 24 tygodni leczenia. Dawka 50 mg etanerceptu podawanego dwa razy w tygodniu, która była stosowana w grupie wysokodawkowej w tym badaniu, była wyższa niż w poprzednich badaniach reumatoidalnego zapalenia stawów i łuszczycowego zapalenia stawów. 10,13 W tym badaniu profil bezpieczeństwa był podobny do obserwowane w grupie otrzymującej 25 mg etanerceptu dwa razy w tygodniu. Read the rest of this entry »

Etanercept jako monoterapia u pacjentów z łuszczycą ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-12-2018

0

Wyniki globalnej oceny Pacjenta we wszystkich trzech grupach etanerceptowych również znacząco różniły się od tych w grupie placebo w 12 tygodniu (p <0,001 dla wszystkich porównań) (tabela 2). Już w drugim tygodniu ogólna ocena pacjentów we wszystkich grupach etanerceptowych była istotnie różna od tych w grupie placebo. Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane występujące u co najmniej 5 procent pacjentów w dowolnej grupie leczenia. Read the rest of this entry »