Aspiryna versus Placebo w ciążach wysokiego ryzyka dla przedwczesnego stanu przedrzucawkowego czesc 4

Filed Under (Uncategorized) by admin on 03-06-2019

0

Uczestnicy byli zachęcani do rejestrowania jakichkolwiek skutków ubocznych lub zdarzeń niepożądanych w dzienniku, który był sprawdzany podczas każdej wizyty próbnej, i byli oni specjalnie pytani o takie zdarzenia podczas każdej rozmowy telefonicznej. Oceniliśmy przestrzeganie zasad przez zliczanie tabletek zwróconych przez uczestników podczas każdej wizyty oraz przez zgłaszanie przez uczestników liczby tabletek podczas każdej rozmowy telefonicznej. Całkowita liczba pobranych tabletek została obliczona poprzez odjęcie liczby tabletek zwróconych z określonej liczby tabletek. Przyczepność została uznana za dobrą, jeśli zgłoszone spożycie tabletek stanowiło 85% lub więcej całkowitej liczby, którą uczestnicy mieli wziąć pomiędzy datą randomizacji a datą wizyty w 36 tygodniu ciąży lub datą dostawy, jeśli Poród wystąpił przed 36 tygodniem ciąży. Przyczepność była uważana za umiarkowaną, jeśli spożycie wynosiło od 50% do 84,9% i było uważane za słabe, jeśli było mniejsze niż 50%.
Analiza statystyczna
Szacowanie wielkości próby opierało się na założeniu, że skrining w pierwszym trymestrze wykrywa 76% przypadków przedrzucawkowej przedwczesnej z pozytywnym wynikiem 10% .15 Postawiono hipotezę, że stosowanie małej dawki aspiryny może spowodować przedrzucawkowy stan przedrzucawkowy, który był o 50% niższy niż w przypadku placebo, 8,9 dla szacowanej stopy 7,6% w grupie placebo i 3,8% w grupie z aspiryną. Wyliczyliśmy, że rekrutacja 1600 uczestników daje testowi 90% mocy, aby pokazać efekt leczenia na dwustronnym poziomie alfa 5%. Docelowy numer rekrutacji został zawyżony do 1776 roku w celu uwzględnienia wyczerpania.
Analizy statystyczne przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia i nie przeprowadzono żadnych analiz pośrednich. Analizę regresji logistycznej wykorzystano do określenia istotności różnicy między grupami w częstości występowania przedrzucawkowej przedwczesnej płodności, z uwzględnieniem wpływu oszacowanego ryzyka stanu przedrzucawkowego podczas badania przesiewowego i ośrodka uczestniczącego. Efekt leczenia został określony ilościowo jako iloraz szans z 95% przedziałem ufności w grupie aspiryny. Przeprowadzono również analizy predestynowane w podgrupach, które zostały zaklasyfikowane zgodnie z szacowanym ryzykiem przedrzucawkowego przedwczesnego porodu oraz w historii stanu przedrzucawkowego; przeprowadzono analizę podgrup post hoc według kraju uczestniczących ośrodków. Przeprowadzono analizę wrażliwości w celu uwzględnienia skutków wycofania zgody i utraty na działania następcze. Opracowaliśmy także szacunki Kaplana-Meiera dotyczące skumulowanej częstości występowania stanu przedrzucawkowego w grupie badanej, w której wykluczono poród, który nie był poprzedzony stanem przedrzucawkowym. Efekt leczenia wyników wtórnych został określony ilościowo jako iloraz szans z 99-procentowym przedziałem ufności w grupie aspiryny, z korektą wpływu szacowanego ryzyka dla stanu przedrzucawkowego podczas badania przesiewowego i ośrodka uczestniczącego, i nie dokonano żadnych korekt dla wielokrotnych porównań. . Pakiet statystycznego oprogramowania R został wykorzystany do analizy danych
Wyniki
Uczestnicy testów
Badanie rozpoczęło się w King s College Hospital w Wielkiej Brytanii w kwietniu 2014 r., Ale zostało zatrzymane w czerwcu 2014 r. Po rekrutacji 56 uczestników ze względu na problemy administracyjne związane z dostawą produktów próbnych
[podobne: ketores, puls wałcz, tonaxinum forte opinie ]

Comments (0)

coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

[..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Badania USG ciąży Warszawa[…]

pacjent musi leżeć absolutnie nieruchomo

[..] Cytowany fragment: leczenie kanałowe[…]

Chcialoby sie w to wierzyc

[..] Cytowany fragment: miód[…]

a jaK DOPADNIE CHOROBA,NIE PODDAWAĆ SIĘ

Powiązane tematy z artykułem: ketores puls wałcz tonaxinum forte opinie