Aspiryna versus Placebo w ciążach wysokiego ryzyka dla przedwczesnego stanu przedrzucawkowego ad

Filed Under (Uncategorized) by admin on 03-06-2019

0

W Zjednoczonym Królestwie Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej zaleca identyfikację grupy wysokiego ryzyka na podstawie 10 czynników, w tym cech matczynych i cech historii medycznej i położniczej11. Jednak wykonanie takiego badania przesiewowego jest słabe, z wykryciem ok. 40% przypadków przedrzucawkowej przedrzucawkowej i 33% przypadków stanu przedrzucawkowego, przy pozytywnym wyniku badania 11% .12 W Stanach Zjednoczonych American College of Obstetricians i Gynecologists zalecają stosowanie aspiryny u kobiet, u których stan przedrzucawkowy wystąpił w więcej niż jednej ciąży lub u kobiety w stanie przedrzucawkowym, które zakończyły się porodem przed 34. tygodniem ciąży13. Jednakże ta podgrupa stanowi jedynie około 0,3% wszystkich ciąż i obejmuje tylko 5% kobiet, u których przedwczesny obserwuje się stan przedrzucawkowy i 2% tych, u których występuje stan przedrzucawkowy.14 Alternatywne podejście do badania przesiewowego polega na zastosowaniu twierdzenia Bayesa w celu narażam się na czynniki matczyne z pomiarami biofizycznymi i biochemicznymi uzyskanymi w 11-13 tygodniu ciąży. W badaniu obejmującym około 60 000 kobiet z ciążą pojedynczą wykazano, że takie badanie przesiewowe wykrywa 76% przypadków stanu przedrzucawkowego w okresie przed startem i 38% przypadków stanu przedrzucawkowego, przy dodatnim wyniku badania 10% .15 Połączony, wieloetapowy badania przesiewowe i randomizowane leczenie pacjentów Aspiryna do badania preekslampsji profilaktyki opartej na dowodach (ASPRE) została zaprojektowana w celu zbadania hipotezy, że wśród kobiet, u których stwierdzono podwyższone ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego na podstawie wyżej wymienionych czynników, aspirynę w dawce 150 mg na dzień, trwający od 11 do 14 tygodnia ciąży do 36 tygodnia ciąży, spowodowałby występowanie przedrzucawkowego stanu przedwczesnego, który byłby o połowę mniejszy niż w przypadku placebo. Metody
Projekt próbny i uczestnicy
W tym podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu porównano aspirynę w dawce 150 mg na dobę z placebo, która była podawana od 11 do 14 tygodnia ciąży do 36 tygodnia ciąży u kobiet w ciąży pojedynczej, u których występowało wysokie ryzyko przedwczesny stan przedrzucawkowy. Badanie przeprowadziliśmy w 13 szpitalach położniczych w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Grecji i Izraelu.
Wszystkim kobietom, które odbyły rutynową wizytę prenatalną w 11 tygodniu 0 dni ciąży przez 13 tygodni 6 dni ciąży w uczestniczących szpitalach zaoferowano badania przesiewowe stanu przedrzucawkowego za pomocą algorytmu, który łączy czynniki matczyne, średnie ciśnienie tętnicze, pulsacyjność maciczno-tętniczą. indeksu, i macierzyńskiego białka A związanego z ciążą i łożyskowego czynnika wzrostu. (Algorytm znajduje się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.) 15
Wiek ciążowy określano na podstawie pomiaru długości korony i zagrody16. Rejestrowano charakterystykę matek oraz historię medyczną i położniczą, a także zmierzono masę ciała i wzrost matki. Średnie ciśnienie tętnicze mierzono za pomocą zautomatyzowanych urządzeń za pomocą standardowego protokołu.17 Transdominalna ultrasonografia dopplerowska koloru została wykorzystana do pomiaru lewego i prawego wskaźnika pulsacji macicy i tętnicy, a średnia wartość została zarejestrowana.18 Stężenie w surowicy w okresie ciąży powiązane białko osocza A i łożyskowy czynnik wzrostu mierzono za pomocą automatycznego urządzenia (zestawy PAPP-A i PlGF 1-2-3 i platforma dostępu losowego DELFIA Xpress, PerkinElmer)
[podobne: dexapico opinie, oxycort cena, sprawdzenie skierowania do sanatorium ]

Comments (0)

wcale nie ma tych suplementów od groma

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: seniorzy[…]

ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dietetyk[…]

wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

[..] Odniesienie w tekscie do naturalny termogenik[…]

Można pisać obszernie ?

Powiązane tematy z artykułem: dexapico opinie oxycort cena sprawdzenie skierowania do sanatorium