Angiotensyna II w leczeniu wstrząsu rozszerzającego naczynia ad 5

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Zgodnie z wcześniej zatwierdzonym planem analizy statystycznej, pacjent ten był włączony do grupy angiotensyny II w zmodyfikowanej analizie zamiaru leczenia (mITT) i bezpieczeństwa oraz w grupie placebo w analizach zamiaru leczenia. Koniec badania to 7 lub 3 dni po ostatnim podaniu angiotensyny II lub placebo, w zależności od tego, co nastąpi później. Spośród 119 pacjentów z grupy angiotensyny II, którzy ukończyli koniec badania, 3 zmarło w 7 dniu, ale po ocenie końcowej. Liczba pacjentów, którzy zakończyli obserwację do 28 dnia, obejmuje 2 pacjentów, którzy zostali zwolnieni przed wizytą na koniec badania, ale później zakończyli obserwację do 28 dnia. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka choroby demograficznej i wyjściowej. Badanie przeprowadzono od maja 2015 r. Do stycznia 2017 r. Na 75 oddziałach intensywnej terapii w dziewięciu krajach w Ameryce Północnej, Australazji i Europie (tabela S6 w dodatku uzupełniającym). Spośród 404 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu 344 zostało zapisanych i losowo przydzielonych do grupy badanej (ryc. 1). W sumie 23 z 344 pacjentów poddanych randomizacji nie otrzymywało angiotensyny II ani placebo; najczęstsze przyczyny to szybka poprawa stanu (10 pacjentów), wycofanie zgody (4), szybki spadek stanu (4) i decyzja lekarza (3). Tak więc schemat badania rozpoczęto u 321 pacjentów, z których 163 pacjentów otrzymywało angiotensynę II, a 158 otrzymywało placebo. Grupy badane były dobrze dopasowane pod względem podstawowych cech choroby i danych demograficznych (Tabela oraz Tabela Pacjenci z dwóch badanych grup byli ciężko chorzy, na co wskazywały wysokie wyniki APACHE II i podwyższone początkowe dawki wazopresyjne. Sepsis był przyczyną szoku u 259 spośród 321 pacjentów (80,7%).
Skuteczność skuteczności
Tabela 2. Tabela 2. Pierwotne i wtórne punkty końcowe. Rysunek 2. Rysunek 2. Odpowiedzi na leczenie. Wyniki skuteczności przedstawiono w odniesieniu do grupy badanej. Panel A pokazuje średnie ciśnienie tętnicze od momentu rozpoczęcia angiotensyny II lub placebo przez 48 godzin. Szare cieniowanie oznacza początkowe 3 godziny, podczas których celem było zwiększenie średniego ciśnienia tętniczego do 75 mm Hg lub więcej; następnie, docelowa średnia wartość ciśnienia tętniczego została określona przez zespół leczący. Panel B pokazuje zmiany od linii podstawowej w średnich dawkach wazopresorów, oznaczone w ekwiwalentach norepinefryny, od rozpoczęcia angiotensyny II lub placebo przez 48 godzin. W obu panelach słupki I wskazują błędy standardowe. W każdym punkcie czasowym liczba zagrożona i wartość średnia obejmują tylko pacjentów, którzy otrzymywali co najmniej jeden wazopresor.
Wszyscy uczestnicy badania w zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć, dysponowali danymi dostępnymi dla pierwotnego punktu końcowego i nie było potrzeby stosowania imputacji. Znacznie więcej pacjentów z grupy angiotensyny II niż w grupie placebo spełniało kryteria pierwotnego punktu końcowego odpowiedzi w odniesieniu do średniego ciśnienia tętniczego w godzinie 3 (69,9% w porównaniu do 23,4%, P <0,001; iloraz szans, 7,95; % przedział ufności [CI], 4,76 do 13,3) (tabela 2). Najczęstszym powodem braku odpowiedzi w obu grupach było niedotrzymanie średniego ciśnienia tętniczego co najmniej 75 mm Hg lub wzrost o co najmniej 10 mm Hg (innym powodem był wzrost dawki wazopresorów w tle) [przypisy: salve struga, tianeptyna, ketores ]

Comments (0)

Dwóch lekarzy mnie zbyło, wyraźnie nie chcieli tego kłopotu.

[..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: alkohol a zdrowie[…]

taki lekarz pod kątem onkologicznym zbada znamiona

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: apteczki[…]

stłuczenie, ból mięśniowy, czy nerwoból

Powiązane tematy z artykułem: ketores salve struga tianeptyna