Abirateron plus Prednison w przerzutowym, kastrowym raku prostaty ad 6

Filed Under (Uncategorized) by admin on 02-02-2019

0

Wtórne i eksploracyjne punkty końcowe
Tabela 1. Tabela 1. Wstępnie zdefiniowane drugorzędne i eksploracyjne punkty końcowe. Rysunek 2. Rycina 2. Szacunki Kaplan-Meier z wtórnych punktów końcowych. Wykryto czas do progresji bólu (panel A), czas do antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) ) postęp (panel B) i czas do następnego objawowego zdarzenia kostnego (panel C). Linie przerywane wskazują medianę. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu stratyfikowanego testu log-rank według czynników stratyfikacji. Czas do progresji bólu wynosił czas od randomizacji do pierwszego wzrostu o co najmniej 30% od wartości początkowej w kategorii najgorszego bólu w Krótkiej formie – krótką formę bólu obserwowaną podczas dwóch kolejnych ocen w odstępie co najmniej 4 tygodni. Mediana wartości dla tej kategorii nie została osiągnięta w grupie abirateronu i wynosiła 16,6 miesiąca w grupie placebo; odpowiednie mediany wynosiły 33,2 miesiące i 7,4 miesiąca dla progresji PSA; mediana dla objawowych zdarzeń kostnych nie została osiągnięta w żadnej z grup.
Przewagę abirateronu nad placebo wykazano dla wszystkich drugorzędowych punktów końcowych (tabela i figura 2 oraz fig. S4 i S5 w dodatkowym dodatku). Liczba pacjentów, którzy otrzymali jedną lub więcej przedłużających życie kolejnych terapii wyniosła 125 (21%) w grupie abirateronu i 246 (41%) w grupie placebo (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym). Docetaksel był najczęściej stosowaną terapią po progresji w obu grupach.
Bezpieczeństwo
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane. Działania niepożądane 3 lub 4 stopnia zgłaszano u 63% pacjentów w grupie otrzymującej abirateron iu 48% pacjentów w grupie otrzymującej placebo (tabela 2). Liczba pacjentów z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi była podobna w obu grupach. Częstość zdarzeń niepożądanych prowadzących do przerwania leczenia wyniosła 12% w grupie otrzymującej abirateron i 10% w grupie otrzymującej placebo (tabela S6 w dodatkowym dodatku). Zdarzenia niepożądane, które doprowadziły do modyfikacji dawki lub przerwania leczenia, zgłaszano u 32% pacjentów w grupie otrzymującej abirateron iu 17% pacjentów w grupie placebo. Toksyczne działania toksyczne związane z mineralokortykoidem stopnia 3, będące przedmiotem szczególnego zainteresowania, w tym nadciśnienie tętnicze i hipokaliemia, występowały częściej w grupie abirateronu niż w grupie placebo; wskaźniki nadciśnienia 3 stopnia i 4 stopnia wynosiły odpowiednio 20% i 0% w grupie abirateronu i odpowiednio 10% i 0,2% w grupie placebo, z odpowiadającymi wskaźnikami hipokaliemii wynoszącymi 10% i 0,8% w grupie abirateronu oraz 1% i 0,2% w grupie placebo (tabela 2).
Dyskusja
W tej fazie 3 badania z udziałem mężczyzn z nowo rozpoznanym, przerzutowym, wrażliwym na kastrację rakiem gruczołu krokowego, stopa całkowitego przeżycia była znacznie wyższa wśród osób, które otrzymały terapię deprywacji androgenną oraz abirateron i prednizon, niż wśród osób, które otrzymały androgenne terapia deprywacji plus placebo, z 38% niższym względnym ryzykiem zgonu (współczynnik ryzyka, 0,62) w grupie abirateronu. Dodanie abirateronu z prednizonem do terapii deprywacji androgenów również znacząco przedłużyło przeżycie bez progresji radiologicznej (współczynnik ryzyka 0,47) i wszystkie drugorzędne punkty końcowe
[hasła pokrewne: hepavax, choroba menetriera, fosfeny ]

Comments (0)

Początkowo wykonaliśmy test na alergie i nic nie wyszło

Article marked with the noticed of: wyciągi chemiczne[…]

Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona

[..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: schodołaz kroczący[…]

Do tego non stop zimne ręce

[..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Depilacja laserowa[…]

no to niegroźne czy nie?

Powiązane tematy z artykułem: choroba menetriera fosfeny hepavax