Powierzchnia niezborna

Filed Under (Uncategorized) by admin on 12-09-2019

0

Owe dwa przekroje powierzchni niezbornej, w których refrakcya jest najsilniejsza i najsłabsza, a które przypadkach astygmatyzmu regularnego stoją na sobie prostopadle, noszą nazwę południków głównych astygmatyzmu albo osi równych. Promienie równoległe, przebiegające w płaszczyźnie każdego z tych przekrojów, przecinają się z osią optyczną, Te, które  w płaszczyźnie południka najsłabszej refrakcyi, przechodzą wszystkie poza linię ogniskową pierwszą, która leży również w tej płaszczyźnie i przecina się z osią optyczną w środkowym punkcie linii ogniskowej drugiej. Promienie równoległe, przebiegające w płaszczyźnie południka najsilniejszej refrakcyi, zbierają się w jednym punkcie na osi optycznej, mianowicie w środku linii ogniskowej pierwszej, a następnie rozchodzą się znowu, pozostając w tej samej płaszczyźnie i przechodzą wszystkie przez drugą linię ogniskową, która również leży w płaszczyźnie tegoż południka. Wszystkie inne promienie, przebiegające w płaszczyznach przekrojów pośrednich, nie spotykają się po załamaniu wcale z osią optyczną, przechodzą jednak wszystkie przez obie linie ogniskowe, omijając tylko ich punkty środkowe leżące na osi optycznej. Łatwo pojąć, że wobec takiego rozproszenia promieni równoległych o wytworzeniu jakiegokolwiek obrazu wyraźnego nie może być mowy. W któremkolwiek miejscu konoidu Sturmu umieścimy ekran, obraz przedmiotu będzie zawsze bardzo niedokładny, gdyż promienie wychodzące z każdego punktu przedmiotu ulegną rozproszeniu, bądź to w postaci linii, bądź w postaci elipsy, albo kola, zależnie od tego, w którem miejscu zasłona przecina konoid. Najłatwiej uprzytomnić sobie rzecz biorąc za przedmiot krzyż, którego oba ramiona przedstawione przez dwie czarne linie, przebiegają w plaszczyznach obu głównych. południków astygmatyzmu. Przyjmijmy, że południk najsłabszej refrakcyi odpowiada przekrojowi poziomemu, a najsilniejszej pionowemu. Jeśli ustawimy ekran w miejscu pierwszej (poziomej) linii ogniskowej, wtedy zauważymy, że linia poziomego ramienia krzyża rysuje się ostro i wyraźnie, ramię zaś pionowe przedstawia szeroką smugę rozmazaną. Skąd to pochodzi ? Oto wszystkie punkty stanowiące obie linie krzyża wytwarzają obrazki w postaci poziomych linijek rozproszenia. Linijki te ulożone w poprzek do długości ramienia pionowego rozmazują linię tego ramienia w tern szerszą smugę, im dłuższa jest linia ogniskowa przednia. Natomiast poziome linijki rozproszenia wytworzone z punktów poziomego ramienia krzyża nakrywają się wzajemnie niejako dachówkowo i dzięki temu to rysuje się jako linia ostra, przedłużona tylko na obu końcach o połowę długości linijki rozproszenia każdego z punktów końcowych. Jeśli przesuniemy ekran do drugiej, pionowej linii ogniskowej, wtedy wszystkie punkty wytworzą na nim obrazki w postaci pionowych linijek rozproszenia, z czego wynika, że pionowe ramię krzyża zarysuje się jako linia ostra, a poziome jako linia zatarta. [patrz też: piperine forte skutki uboczne, kamica zolciowa, hepavax ]

Comments (0)

[..] Odniesienie w tekscie do laboratorium[…]

Chcecie omega-3, to jest chia

[..] Odniesienie w tekscie do spalacz dla kobiet[…]

Bardzo ciekawy i wyczerpujacy artykul

Powiązane tematy z artykułem: hepavax kamica zolciowa piperine forte skutki uboczne